K Red Hat skúške získavate druhý pokus zadarmo!

10. 2. 2023

Od 6. februára 2023 ponúka spoločnosť Red Hat uchádzačom o certifikáciu bezplatné opakovanie individuálnych skúšok pre tých, ktorí neuspejú pri prvom pokuse. Novo je druhý pokus na skúšku zahrnutý v cene skúšky. Opakovanie sa vzťahuje iba na individuálne skúšky (individual exams). Táto zmena sa nevzťahuje na skúšky v učebni alebo onsite.

Pridanie bezplatného druhého pokusu na skúšku prináša množstvo výhod. Odstraňuje tlak na okamžité finančné náklady v prípade, že kandidát neuspeje pri prvom pokuse. Zároveň znižuje napätie a nervozitu pri skúške, pretože viete, že na ňu máte 2 pokusy. Týmto krokom sa otvára viac ľuďom možnosť stať sa certifikovaným profesionálom, zatiaľ čo Red Hat zachová vysoké štandardy, ktoré na získanie tohto titulu stanovuje.

Ako táto zmena ovplyvní predplatiteľov RHLS?

Predplatitelia štandardného RHLS budú mať teraz k dispozícii možnosť opakovania všetkých piatich skúšok (v prípade potreby). Podobne, predplatitelia RHLS pre vývojárov budú mať teraz k dispozícii tri prvé pokusy pre tri rôzne skúšky a možnosť opakovania všetkých troch skúšok.

Podobné články