ITSM cesta v kariérnom a osobnom rozvoji

12. 6. 2019

Premýšľate, ako pokračovať vo vašej kariére? Pozrite si prehľad od spoločnosti AXELOS. Nájdete tu odporúčané cesty a kvalifikácie, na ktoré sa môžete zamerať v ďalšom kariérnom a osobnom rozvoji v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií v oblasti IT služieb.

V prehľade si môžete vybrať na aké zručnosti a certifikácie sa zameriate pre váš ďalší osobný rozvoj, kam sa môžete rozvíjať po kariére.

Čísla 1-5 sú ukazovateľom úrovne zručností, pričom päť znamená, že pracujete s najvyššou úrovňou zodpovednosti a zručností.

Vo Vzdelávacom centre EDU Trainings vás pripravíme na potrebnú certifikáciu v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií na našich kurzoch:

ITIL/ITSMProject Management

 

 • Koordinátor

Koordinátor projektu koordinuje harmonogram, rozpočet, otázky a riziká projektu. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby bol projekt dobre organizovaný a aby fungoval hladko. To môže zahŕňať komunikáciu s rôznymi oddeleniami v organizácii. Koordinátori projektov musia vynikať v rýchlo sa rozvíjajúcom a náročnom pracovnom prostredí.

 

 • Projektový manažér

Projektový manažér spúšťa, plánuje, realizuje a ukončuje projekt. Predvída riziká a riadi projektový tím k úspešnému cieľu. Reportuje stav projektu tomu, kto projekt financuje. Pripravuje všetky plány projektu, monitoruje a riadi odchýlky od plánov a zmeny. Zostavuje, riadi a vedie tím. Komunikuje so zainteresovanými stranami. Zodpovedá za dodanie výstupov projektu.

 

 • Programový manažér

Osoba zodpovedná za správu programu sa často nazýva programový manažér. Úloha programového manažéra sa líši v závislosti na organizácii.  Zameriavajú na IT alebo technológie a zdôraznia špecifické technické a projektové kvalifikácie. Manažéri programov vedú ku konečnému plneniu medzifunkčného programu, od utvárania prístupu k poskytovaniu požadovaných výsledkov.

 

 • Portfólio manažér

Manažéri portfólia sú finanční profesionáli, ktorí spravujú investičné portfólia. V závislosti od typu úlohy správy portfólia môže manažér pracovať pre jednotlivých klientov alebo ako súčasť väčšej firmy či finančnej inštitúcie. Hlavným cieľom portfólia manažérov je maximalizácia výnosov pri primeranom riziku a dlhodobej prosperite. Všeobecne platí snaha o vyrovnanie pomeru riziko / výnos formou diverzifikácie portfólia. Sú však aj prípady, keď sa manažéri zameriavajú na rizikové tituly.

 

 • PMO (projektová, programová a portfólio kancelária)

Ďalšími pozíciami, s ktorými sa môžeme v projektovom riadení stretnúť, sú pozície v rámci PMO – projektovej, programovej a portfóliovej kancelárie. Konktrétne sa môže jednať o pozíciu PMO koordinátor, PMO Analyst alebo PMO manažér. Títo špecialisti v rámci PMO poskytujú expertnú a administratívnu podporu pri riadení projektov a programov projektovým a programových manažérom. 

Úloha kancelárie pre riadenie projektov (PMO) v organizáciách sa líši podľa typu organizácie a projektov, ktoré je potrebné realizovať. Medzi najbežnejšie oblasti práce alebo role PMO patrí:

 • Podpora projektu
 • Proces riadenia projektu
 • Zber dát
 • Riadenie portfólia

 

 • Špecialisti

Technickí špecialisti sa venujú konkrétnym oblastiam v riadení projektov. V prvom rade projektovému plánovanie, odhadovanie, analýze rizík, kvality a analýze prínosov.

Ide o pozície: 

 • Project Planner
 • Project Estimator
 • Risk Analyst
 • Quality Analyst
 • Benefits Analyst

Ďalší prehľad je pre kariérnu cestu v ITIL Intermediate Lifecycle.

 

Čísla 1-5+ sú ukazovateľom úrovne zručností, pričom päť znamená, že pracujete s najvyššou úrovňou zodpovednosti a zručnosti.

PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Podobné články