outlook
outlook

ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI)

31. 8. 2020

Ide o univerzálny modul, ktorý je kľúčovou súčasťou obidvoch prúdov ITIL® 4 Managing Professional a ITIL® 4 Strategic Leader. Je vhodný pre IT a digitálnych manažérov všetkých úrovní podieľajúcich sa na zladení práce s organizačnými stratégiami, alebo na rozvoji neustále sa zlepšujúceho tímu alebo služby. DPI pomôže každému, kto sa podieľa na plánovaní práce, zlepšovaní produktov a riadení organizačných zmien a taktiež tým, ktorí sú zodpovedný za prepojenie s riadením, rizikom a dodržiavaním predpisov.

Tento trojdenný kurz poskytuje odborníkom v oblasti IT praktické zručnosti potrebné k vytvoreniu organizácie „učenie a zdokonaľovanie“ IT so silným a účinným strategickým smerom.

Kurz ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMRPOVE (DPI) sa zameriava na tieto kľúčové praktiky ITIL 4:

  • Neustále zlepšovanie
  • Meranie a vykazovanie
  • Riadenie portfólia
  • Riadenie organizačných zmien
  • Riziko riadenia

Ďalšou hlavnou súčasťou kurzov je zoznámenie sa s dopadom agilných a „lean“ spôsobov práce a tým, ako je možné metodiky využiť v prospech Vašej organizácie. Kurz poskytuje praktické a strategické prvky pre plánovanie a poskytovanie priebežných vylepšení s nevyhnutnou obratnosťou.

 

Pre koho je kurz určený?

Je určený vedúcim a manažérom IT na všetkých úrovniach organizácie, ktorí sa snažia získať označenie ITIL Management Professional (MP) alebo ITIL Strategic Leader (SL), alebo ktorí sa podieľajú na utváraní smeru a stratégie IT.   

 

Preľad termínov kurzu ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI)

Podobné články