Čo je to IMDS a aké sú zmeny vo verzii 12.0

2. 9. 2019

IMDS (International Material Data System) je databáza údajov o materiáloch, používaných pre výrobu automobilov. Je to spoločný projekt veľkých automobilových producentov (Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a ďalších), ktorý vznikol ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách s ukončenou životnosťou.

Cieľom databázy je, aby automobilky mali pehľad o materiálovom zložení dielu, ktorý im dodávateľ dodáva, a to z dôvodu jeho recyklácie a tým zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie. Informácie o materiálovom zložení sa zhromažďujú a zdieľajú v rámci celého dodávateľského reťazca.

Pre zdieľanie  informácií sa používa elektronický systém a informácie o materiálovom zložení dielov do neho vkladá dodávateľ.

Prvá vec, ktorú dodávateľ musí urobiť je registrovať sa cez stránku www.mdsystem.com. Zároveň dodávateľ nusí určiť administrátora, tzn. člověka, ktorý bude túto databázu spravovať. Administrátor vyplňuje údaje o firme a následne vkladá informácie o materiálovom zložení dielov dodávaných do automobilového priemyslu.

Záväzné požiadavky sú detailne definované v aktuálne platnom doporučení IMDS a sú dostupné pre každého registrovaného užívateľa IMDS.

IMDS – ZMENY VERZIE 12.0 ( 9. mája 2019)

Vylepšený sprievodca reguláciou IMDS (IMDS Regulation Wizard).

 • Inteligentné riadenie látok a materiálov pre BPR (Biocide Product Regulation) – zahrňujú ďalšie kontroly pri pridávaní látok do materiálových MDS a pridávanie internej matice zpracovania.
 • Zmeny sprievodcu regulácie IMDS (IMDS Regulation Wizard):
  • zprehľadnenie panelu pre vyhladávanie
  • jasné textové štítky
  • úroveň pre Semi- / Komponentu: nahradenie „Produced in EEA info EEA? za „Produced in / imported into EEA?“ a pridanie ikony pre dotazník (?)
  • regulačné informácie (RI) – detaily výsledky zmien
 • Nová verzia MDS neobsahuje žiadne regulačné látky.

Ďalšie úpravy ( vylepšenia):

 • Zmeny kontrol náhradných dielov a súvisiaceho aplikačného kódu
 • Vylepsšenie kontroly doručených upozornení (Inbox Checks)
 • Odstránenie nemeckých názvov materiálov
 • Aktualizácia recyklátov

Chcete sa dozvedieť viac? Navštívte naše školenie:

International Material Data System: Foundation (IMDS1) – garantovaný termín 23. – 24.9.2019 v Prahe

REGISTROVAT´ SA

International Material Data System: Advanced + Upgrade (IMDS2) – garantovaný termín 25.9.2019 v Prahe

REGISTROVAT´ SA

Podobné články