Čo je nové v systéme IMDS 14.0? Tu je stručný prehľad

5. 5. 2023

IMDS (International Material Data System) je webová platforma určená na zhromažďovanie a správu informácií o materiáloch používaných v automobilových výrobkoch. Systém bol vyvinutý globálnymi výrobcami automobilov s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými environmentálnymi predpismi a smernicami EÚ. 10. mája 2023 bude vydaná verzia IMDS 14.0, v rámci ktorej sa platforma dočká niekoľkých vylepšení zameraných na zlepšenie používateľského rozhrania, presnosti údajov a súladu s globálnymi predpismi. V tomto článku sa budeme venovať hlavným zmenám v systéme IMDS 14.0 a zdôrazníme výhody s nimi spojené.

Zmes štruktúr

Vo verzii 13.2 bolo doteraz existujúce kontrolné hlásenie „Na rovnakej úrovni sa používajú rôzne typy uzlov (súčiastky, polosúčiastky, materiály)“ doplnené vetou“ Toto je povolené len pre nevýrobné polosúčiastky alebo materiály, ktoré sa pridávajú do súčiastky alebo zostavy bez špecifického tvaru, povrchu alebo konštrukcie. […]“

V tejto verzii bude k dispozícii možnosť definovať účel nesúčiastok na rovnakej úrovni ako súčiastky (napr. povrchové materiály alebo mazivá). Ak je takýto účel definovaný pre všetky nesúčasti, počas kontroly sa nebude zobrazovať varovné hlásenie. Napríklad mazivá alebo nátery. Táto funkcia umožňuje systému rozlišovať medzi odkazmi na komponenty a nekomponenty, čo uľahčuje generovanie presných hlásení.

SC90 pre plnené/neplnené termoplasty

Nová verzia tiež zavádza zmeny v kontrole SC90 pre klasifikácie 5.1.a (plnené termoplasty) a 5.1.b (neplnené termoplasty). Táto kontrola sa teraz zmení tak, aby kontrolovala najmenej 5 % plnidiel, resp. menej ako 5 % plnidiel. Okrem toho sa v schéme zavádza nová skupina látok, do ktorej sa zaraďujú všetky látky, ktoré sa môžu používať ako plnivá v termoplastických polyméroch, ale môžu sa používať aj pre iné vlastnosti, napríklad pigmenty. Používatelia môžu deklarovať, že látka sa používa ako plnivo, zaškrtnutím políčka a podiel tejto látky sa započíta do 5 % kontroly plniv.

Rozšírené kontaktné informácie

IMDS 14.0 obsahuje aj funkciu rozšírených kontaktných informácií. Podobne ako v prípade kariet materiálových údajov (MDS) bude možné priradiť kontaktnú osobu k novovytvoreným požiadavkám MDS. Táto funkcia zobrazí kontaktnú osobu v podrobnostiach o požiadavke MDS a v e-mailoch. Ak sa kontaktná osoba neskôr deaktivuje, namiesto nej sa zobrazí predvolený kontakt spoločnosti, podobne ako v prípade MDS. Systém tiež žiada správcov spoločnosti, aby každých 90 dní potvrdili alebo aktualizovali predvolenú kontaktnú osobu spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že je vždy správne nastavená.

Zverejnenie dôverných látok, ktoré podliehajú vyhláseniu

Dva týždne po každej aktualizácii GADSL/SVHC budú všetky novooznačené látky zaznamenané vo všetkých materiáloch, v ktorých boli použité, a označené ako „dôverné“. Tento proces bude automatický a nie je potrebné vytvárať alebo posielať/navrhovať nové verzie materiálov, pretože zmena sa premietne do už zverejnených údajov. Novo zverejnené látky sa stanú viditeľnými pre celý dodávateľský reťazec, čím sa zvýši transparentnosť a zabezpečí sa, že všetky zainteresované strany budú informované o všetkých zmenách.

Kontrola starých MDS

Ďalšou dôležitou funkciou systému IMDS 14.0 je kontrola starých MDS. Vlastné karty údajov staršie ako 10 rokov budú pri kontrole vykazovať chybu a nebude možné ich ďalej navrhovať ani zverejňovať. Namiesto toho sa musí vytvoriť nová aktualizovaná verzia. Pomôže to zabezpečiť, aby boli všetky údaje aktuálne a presné, a zvýši sa efektívnosť procesov správy údajov. Výrobcovia materiálov môžu svoje vlastné staré materiály označiť ako „stále platné“ a vyhnúť sa tak podávaniu správ o audite počas ďalších piatich rokov.

Recyklácia chemických látok a biologických materiálov

A nakoniec, IMDS 14.0 zavádza možnosti na špecifikáciu recyklácie chemických látok a frakcií biologických materiálov. To bude zahŕňať možnosti deklarovať certifikáciu podľa konkrétnej normy (napr. ISCC+) a hmotnostne vyvážený obsah pre materiály na báze biozložiek a chemicky recyklované materiály. Nové informácie o recyklácii/biobázických materiáloch možno nastaviť prostredníctvom nástroja na nahrávanie a budú zahrnuté v súboroch na stiahnutie.

Vďaka týmto vylepšeniam bude systém IMDS efektívnejší a používateľsky prívetivejší. Nové funkcie zlepšia transparentnosť, presnosť údajov a procesy správy údajov. Okrem toho IMDS-AI, pokročilé rozhranie, v ktorom bude systém zabudovaný, bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v budúcich verziách vrátane IMDS 14.0.

Ako sa môžete dozvedieť o novej verzii?

Ak poznáte základné funkcie IMDS a chceli by ste sa naučiť, ako s programom pracovať efektívnejšie, a zároveň sa oboznámiť s novou verziou, potom by sme vám radi odporučili náš kurz pod vedením lektora International Material Data System: Advanced + Upgrade (IMDS2). V súčasnosti sa môžete prihlásiť na garantovaný termín tohto kurzu, ktorý sa uskutoční 2. júna 2023.

Podobné články