Certifikačná skúška sa od 01.11.2019 stáva povinnou súčasťou školení AXELOS

31. 10. 2019

Od 01.11.2019 bude certifikačná skúška ITIL a PRINCE2 povinnou súčasťou školení. Znamená to, že sa navýši tiež cena kurzu, o cenu skúšky. Toto platí nielen pre kurzy školené v triede (classroom), ale aj pre online kurzy.

Odporúčame skúšku absolvovať do 1 mesiaca od absolvovania kurzu, maximálne však do 6tich mesiacov.

Pri registrácii na kurz si budete môcť vybrať z dvoch možností:

  • kurz so skúškou
  • kurz so skúškou + Take2 (retake)

Take2 re-sit exam (retake) ponúka možnosť opätovného absolvovania certifikačnej skúšky ITIL alebo PRINCE2 do 6 mesiacov od prvého neúspešného pokusu za zlomok ceny. Poskytuje tak hned 2 pokusy k vykonaniu certifikačnej skúšky. Nemusíte si tak kupovať ďalšiu certifikačnú skúšku v plnej výške.

Viac informácií

 

Ponúkame vám tiež GRANCIU kurzov ITIL a PRINCE2. Čo to znamená? Pokiaľ absolvujete školenie a nepodarí sa vám do 1 mesiaca úspešne zložiť certifikačnú skúšku, môžete na kurz prísť ešte raz a zopakovať si ho (pozn. musí ísť o garantovaný termín kurzu). V GRANCII nie je zahrnutá certifikačná skúška, tú je potrebné si znova zakúpiť. Pri zakúpení samostatnej certifikačnej skúšky si môžete vybrať z týchto možností.

  • certifikačná skúška
  • certifikačná skúška + Take2 (retake)
  • certifikačná skúška online (proctored)

 

Podobné články