PMP Update
PMP Update

Certifikácia PMP® – aktualizácia

21. 5. 2018

Project Management Professional (PMP)® je najvýznamnejšou certifikáciou projektových manažérov. Poskytuje ju organizácia Project Management Institute (PMI), najväčšia svetová asociácia pre projektové riadenie.

Aktualizácia skúšky PMP®

Od 26. marca 2018 došlo k aktualizácii certifikácie PMP v súvislosti s vydaním šiestej edície PMBOK® Guide (v septembri 2017). Osnova obsahu certifikačnej skúšky sa nemení, ale nová skúška môže odkazovať na terminológiu z PMBOK® Guide – Sixth Edition. Záujemcovia o certifikáciu PMP sa musia dôkladne pripraviť na zloženie skúšky bez ohľadu na pokročilejšiu úroveň svojich skúseností v oblasti projektového riadenia alebo vzdelania. Úspešní kandidáti PMP zvyčajne využívajú viac študijných prostriedkov vrátane kurzov, samoštúdia a študijných skupín.

Vo Vzdelávacom centre EDU Trainings vás na certifikáciu PMP pripravíme na 5-dennom kurze PMP® Exam Prep Boot Camp

O certifikácii PMP®

Certifikačná skúška PMP preukazuje, že jej držiteľ rozumie globálnemu jazyku riadenia projektov a spája ho s komunitou odborníkov, organizácií a expertov po celom svete. Certifikácia PMP potvrdzuje kompetenciu plniť funkciu projektového manažéra riadiaceho projekty a tímy.

Podobné články