Certifikácia CISM: Kľúč k úspešnej kariére v oblasti informačnej bezpečnosti

19. 4. 2023

Certifikácia CISM

V dnešnej dobe je bezpečnosť dát a informácií stále dôležitejšou témou pre organizácie všetkých veľkostí a odvetví. Priemysel informačných technológií sa neustále vyvíja a spoločnosti hľadajú odborníkov, ktorí môžu pomôcť chrániť svoje dôležité informácie a dáta pred rôznymi hrozbami.

Preto je Certified Information Security Manager (CISM) od ISACA jedným z najžiadanejších kurzov pre profesionálov v oblasti informačnej bezpečnosti. Tento kurz sa zameriava na kľúčové zručnosti, ktoré sú potrebné na úspešné riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii.

Kurz CISM poskytuje účastníkom prehľad o najlepších postupoch a štandardoch v oblasti informačnej bezpečnosti. Účastníci sa naučia, ako analyzovať a vyhodnocovať riziká, navrhovať a implementovať stratégie bezpečnosti, riadiť incidenty a mnoho ďalšieho. Certifikácia CISM je tiež uznávaný medzinárodne, čo znamená, že certifikovaní odborníci môžu pracovať v oblasti informačnej bezpečnosti kdekoľvek na svete. To vytvára nekonečné príležitosti pre rozvoj kariéry a rast.

O kurze

Prípravný kurz bude zameraný na obsahovú stránku skúšok podľa „CISM Review Manual“. Cieľom kurzu je zoznámenie účastníkov s logikou prípravy na skúšku a jej priebehom, so skladbou otázok podľa jednotlivých domén a najmä s odbornou náplňou jednotlivých domén skúšky.

Tento kurz je vedený skúseným lektorom v angličtine. K samotnej skúške je bezpodmienečne nutná znalosť angličtiny.

Kurz obsahuje úvodnú časť, ktorá sa skladá z vysvetlenia organizačných pokynov na skúšku, priebehu samotnej skúšky a odporúčania literatúry na prípravu a odbornú časť, ktorá pokrýva problematiku každej domény vrátane prípadových štúdií a praktických otázok.

4 domény, z ktorých sa skúška skladá:

  • Information Security Governance
  • Information Risk Management
  • Information Security Program rozvoja a riadenia
  • Information Security Incident Management

Na záver kurzu si účastníci vyskúšajú CISM skúšku „nanečisto“. Účelom tohto testu je, aby si každý účastník kurzu preveril svoje znalosti, prípadne aj oblasti potrebné na doplnenie a vyskúšal si, ako budú samotné skúšky prebiehať.

Dátum Dĺžka kurzu Cena (bez DPH) Registrácia
22. – 25. 5. 2023 4 dni 570 EUR pre členov ISACA
897 EUR pre nečlenov ISACA
E-mailom (edu@edutrainings.cz)

Pokiaľ chcete posunúť svoju kariéru v oblasti informačnej bezpečnosti na vyššiu úroveň, potom je kurz CISM tou správnou voľbou. Kontaktujte nás a získajte certifikáciu CISM, ktorá vám otvorí dvere k novým možnostiam v kariére v oblasti informačnej bezpečnosti.

Podobné články