Kurzy Scrum

scrum

Čo je Scrum?

Scrum je agilná vývojová metodika používaná pri vývoji softvéru. Scrum je adaptabilný, rýchly, flexibilný a efektívny agilný rámec, ktorý je navrhnutý tak, aby zákazníkovi prinášal hodnotu po celú dobu vývoja projektu. Primárnym cieľom Scrumu je uspokojiť potreby zákazníka prostredníctvom prostredia transparentnosti v komunikácii, kolektívnej zodpovednosti a neustáleho pokroku.

Aké role nájdete v scrum tíme?

Scrum master: Osoba, ktorá vedie tím k dodržiavaniu pravidiel a procesov metodiky. Scrum master riadi obmedzovanie prekážok projektu a spolupracuje s Product Ownerom na maximalizácii ROI. Scrum Master má na starosti udržiavanie Scrumu v aktuálnom stave, poskytovanie koučovania, mentoringu a školenia tímom v prípade, že to potrebujú.

Product Owner (Vlastník produktu): Je zástupcom zainteresovaných strán a zákazníkov, ktorí používajú softvér. Zameriavajú sa na obchodnú časť a zodpovedajú za ROI projektu. Prekladajú víziu projektu do tímu, overujú výhody v príbehoch, ktoré majú byť začlenené do produktového backlogu, a pravidelne im stanovujú priority.

Tím: Skupina profesionálov s nevyhnutnými technickými znalosťami, ktorí vyvíjajú projekt spoločne a realizujú príbehy, ku ktorým sa zaviazali na začiatku každého šprintu.

Scrum vzdelávanie

V našom portfóliu nájdete množstvo autorizovaných kurzov od organizácie Scrum.org, ktorá umožňuje ľuďom používať Professional Scrum prístup prostredníctvom školiacich kurzov, certifikácií a priebežného vzdelávania.

Vďaka našim kurzom sa môžete pripraviť na certifikácie z oblasti Scrum ako sú Professional Scrum Master™Professional Scrum Product Owner™.

Prehľad kurzov

Applying Professional Scrum™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Applying Professional Scrum™ for Software Development en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 750 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ – Advanced en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ – Advanced en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 380 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership Essentials™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

900 EUR bez DPH