Prehľad kurzov

Microsoft Excel Foundation en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

122 EUR bez DPH

Microsoft Excel Intermediate en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

162 EUR bez DPH

Microsoft Excel Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

180 EUR bez DPH

Microsoft Excel – Advanced Methods and Functions en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

330 EUR bez DPH

Microsoft Excel – Data Analysis and Statistic Calculations en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

250 EUR bez DPH

Microsoft Outlook – Basic en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

122 EUR bez DPH

Microsoft Outlook – Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

122 EUR bez DPH

Microsoft PowerPoint – Foundation en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

100 EUR bez DPH