6 tipov pre účinnejšiu ochranu cloudu od Microsoft experta

23. 6. 2023

Cloudová bezpečnosť je pre každú organizáciu nevyhnutná. S rastúcim počtom hrozieb a zraniteľností je dôležité mať účinnú obranu cloudu. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť vášho cloudového prostredia:

  1. Silné heslo a multifaktorová autentizácia alebo bezheslové prihlasovanie pre všetkých užívateľov v cloude: Silné heslá sú základom bezpečnosti. Zaistite, aby všetci používatelia mali silné heslá, ktoré obsahujú kombináciu malých a veľkých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Používajte multifaktorovú autentizáciu (MFA) alebo bezheslové prihlasovanie. MFA vyžaduje ďalší overovací faktor (napr. SMS kód, biometrické dáta) na dokončenie prihlásenia, zatiaľ čo bezheslové prihlasovanie poskytuje silnú autentizáciu bez nutnosti zadávať heslo.
  2. Nepovoliť prihlasovanie do cloudu odkiaľkoľvek – podmienený prístup: Obmedzte prístup do vášho cloudového prostredia a povoľte prihlasovanie iba z dôveryhodných sietí alebo konkrétnych IP adries. Týmto spôsobom minimalizujete riziko neoprávneného prístupu zo zariadení alebo sietí, ktoré nie sú dôveryhodné.
  3. Monitorovať rizikové udalosti: Priebežne sledujte a monitorujte rizikové udalosti vo vašom cloudovom prostredí. Použite nástroje na sledovanie logov a udalostí, ktoré vám poskytnú informácie o podozrivých aktivitách, pokusy o neoprávnený prístup alebo anomálie v správaní užívateľov. Vďaka monitorovaniu rizikových udalostí budete schopní rýchlejšie reagovať na potenciálne hrozby a minimalizovať ich dopad.
  4. Ustanoviť politiky pre zdieľanie dát a prístup k dátam: Definujte jasné politiky pre zdieľanie dát a prístup k dátam vo vašom cloudovom prostredí. Stanovte pravidlá pre prístupové práva užívateľov a zdrojov a zaistite, že sú dodržiavané. Uistite sa, že iba oprávnené osoby majú prístup k citlivým dátam a že sú dáta riadne chránené pred neoprávneným prístupom.
  5. Nastaviť korektne networking prístupy a oprávnenia pri zdrojoch v cloude: Starostlivo nastavte networking prístupy a oprávnenia pri zdrojoch vo vašom cloudovom prostredí. Obmedzte prístupové práva iba na nevyhnutné zdroje a uistite sa, že sú všetky oprávnenia správne konfigurované. Pravidelne revidujte prístupové práva a odstraňujte zastarané alebo nepotrebné oprávnenia.
  6. Nakonfigurovať antiphishing a antispoofing politiky: Aby ste minimalizovali riziko phishingových útokov a falošného zobrazenia, nakonfigurujte antiphishingové a antispoofingové politiky vo vašom cloudovom prostredí. Použite nástroje, ktoré analyzujú prichádzajúce e-maily a webové stránky, aby identifikovali podozrivé alebo nebezpečné prvky. Dôkladne školte užívateľov, aby rozpoznávali phishingové pokusy a podporujte pravidelné školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Týchto šesť tipov vám pomôže zvýšiť efektívnosť a bezpečnosť vašej cloudovej obrany. Nepodceňujte význam bezpečnosti cloudu a pravidelne aktualizujte svoje bezpečnostné postupy a technológie, aby ste udržali svoje dáta v bezpečí. Pokiaľ by ste radi aplikovali tieto tipy na vaše cloudové prostredie, môžete využiť niektorý z našich kurzov bezpečnosti v Microsoft cloude, kde sa na túto tému pozriete s lektorom Lubomírom Ošmerom dôkladnejšie.

Názov kurzu O kurze
SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Tento kurz poskytuje základné znalosti o zabezpečení, dodržiavaní predpisov a konceptoch identity a súvisiacich cloudových riešeniach spoločnosti Microsoft.
SC-200 Microsoft Security Operations Analyst Zistite, ako vyšetrovať hrozby, reagovať na ne a pátrať po nich pomocou Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud a Microsoft 365 Defender.
SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator Tento kurz zahŕňa obsah identity pre Azure AD, registráciu podnikových aplikácií, podmienený prístup, správu identít a ďalšie nástroje identít.
SC-400 Microsoft Information Protection Administrator Tento kurz sa zameriava na správu dát a ochranu informácií vo vašej organizácii.

Podobné články