15% zľava na kurzy Microsoft

5. 9. 2018

Využite zľavu 15% na garantované termíny kurzov Microsoft MOC 20740 a MOC 20742 v Bratislave:

MOC 20740  Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

5-dňový kurz je koncipovaný najmä pre IT profesionálov, ktorí už majú skúsenosti s Windows Server. Je určený IT profesionálom, ktorí budú zodpovední za správu úložísk a výpočtov s využitím Windows Server 2016 a ktorí potrebujú porozumieť scenárom, požiadavkám a možnostiam úložísk a výpočtov dostupných a aplikovateľných na Windows Server 2016. Kurz je tiež vhodnou prípravou k certifikačnej skúške 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

Garantovaný termín: 17. – 21. septembra 2018 (Bratislava)  ZĽAVA 15%

MOC 20742 Identity with Windows Server 2016

5-dňový kurz MOC 20742 učia IT profesionálov ako nasadiť a konfigurovať Active Directory Domain Services (AD DS) v distribuovanom prostredí, ako implementovať Group Policy, ako vykonávať zálohovanie a obnovu a ako sledovať a riešiť problémy súvisiace s AD vo Windows Server 2016. Kurz sa ďalej venuje nasadeniu ďalších serverových rolí AD ako sú Active Directory Federation Services (AD FS) a Active Directory Certificate Services (AD CS). Kurz slúži tiež ako príprava na certifikačnú skúšku 70-742: Identity with Windows Server 2016.

Garantovaný termín: 1. – 5. októbra 2018 (Bratislava) – ZĽAVA 15%

Podobné články