Oddýchnite si od technológií: digitálny detox zlepšuje spánok a znižuje stres

8. 5. 2023

Digitálne technológie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Stávajú sa nástrojmi, ktoré nám umožňujú spojiť sa so svetom, získavať informácie a komunikovať s inými ľuďmi. Čoraz častejšie sa však stretávame s problémami, ako sú nedostatočná koncentrácia, úzkosť, depresia a nespavosť, ktoré sú spôsobené nadmerným používaním technológií. Riešením týchto problémov môže byť digitálny detox – krátkodobé obmedzenie alebo úplné odstúpenie od technológií.

Vedci nedávno zistili, že digitálny detox má pozitívne účinky na naše telo a myseľ. Podľa správy Americkej psychologickej asociácie môže digitálny detox znížiť úroveň stresu, zlepšiť spánok, zvýšiť produktivitu a pomôcť nám vyhnúť sa neustálemu zaťažovaniu mozgových funkcií, ktoré je spojené s používaním technológií.

Digitálny detox a pozitívny vplyv na spánok

Štúdia uverejnená v časopise Sleep Medicine zistila, že používanie digitálnych zariadení pred spaním má negatívny vplyv na kvalitu spánku. Počas tejto štúdie bolo 20 dospelým účastníkom zakázané používať mobilné telefóny a tablety počas troch nocí. Výsledky ukázali, že účastníci v priemere zaspali rýchlejšie a mali dlhší spánok, keď neboli pred spaním vystavení digitálnym zariadeniam. Podobne sa vo výskume uverejnenom v časopise Journal of Sleep Research zistilo, že vystavenie modrému svetlu vyžarovanému digitálnymi zariadeniami môže negatívne ovplyvniť spánok. V tejto štúdii boli účastníci rozdelení do dvoch skupín: jedna skupina bola vystavená modrému svetlu tri hodiny pred spaním, zatiaľ čo druhá skupina nebola vystavená žiadnemu modrému svetlu. Výsledky ukázali, že skupina, ktorá bola vystavená modrému svetlu, mala nižšiu kvalitu spánku a nižšiu hladinu melatonínu (hormónu, ktorý pomáha regulovať spánok) ako skupina, ktorá nebola vystavená modrému svetlu.

Digitálny detox a pozitívny vplyv na stres

Štúdia z roku 2019 uverejnená v časopise Journal of Social and Clinical Psychology ukázala, že obmedzenie používania sociálnych médií na týždeň môže viesť k výraznému zníženiu pocitu osamelosti a depresie u mladých ľudí. Tu sa ukázalo, že digitálny detox má pozitívny vplyv na zlepšenie nálady a duševného zdravia. Výskum z roku 2020 uverejnený v časopise Journal of Health Psychology ukázal, že digitálny detox môže viesť k výraznému zníženiu stresu a úzkosti u ľudí, ktorí trávia veľa času online. Tu sa ukázalo, že obmedzenie digitálneho prostredia pomáha znížiť počet podnetov, ktorým sú ľudia vystavení, čo môže viesť k menšiemu stresu a úzkosti.

Tu sú 3 tipy a odporúčania, ako urobiť digitálny detox:

  1. Stanovte si ciele a plány: Rozhodnite sa, koľko času chcete stráviť bez technológií a aké výsledky očakávate, aby ste potom mohli všetko vyhodnotiť.
  2. Hľadajte alternatívy. Môžete si napríklad prečítať knihu, ísť na prechádzku, zahrať si stolnú hru alebo sa stretnúť s priateľmi.
  3. Zostaňte pozitívni: Buďte trpezliví a nezabudnite si užívať to, čo vám digitálny detox prináša. Môže vám pomôcť nájsť nové zdroje radosti, kreativity, energie a prevziať kontrolu nad svojím vzťahom k technológiám.

Je dôležité nájsť rovnováhu medzi digitálnym a nedigitálnym svetom, aby bol váš život plnohodnotný a šťastný. Dúfame, že vďaka tomuto článku digitálny detox vyskúšate a možno ho začnete aj pravidelne uplatňovať. Dajte nám vedieť, ako digitálny detox ovplyvnil váš spánok a duševnú pohodu.

Podobné články