Zmeny v skúške PMP®

1. 8. 2019

Pozor! Skúšku PMP v súčasnom formáte môžete nanovo absolvovať do 30.6.2020.

Od 1.7.2020 bude už skúška v novom formáte.

 

Čo sa meni?

  • ĽUDIA – zdôrazňovanie vedomostí a činností spojených s účinným vedením projektového tímu
  • PROCES – posilnenie technických aspektov riadenia projektu
  • OBCHODNÉ PROSTREDIE – zdôraznenie prepojenia medzi projektami a organizačnou stratégiou

Obsah, ktorý preklenuje hodnotové spektrum, vrátane agilných a hybridných prístupov, bude zahrnutý do troch domén skúšok.
Najlepší spôsob, ako porozumieť tomu, čo je súčasťou skúšky, je skontrolovať aktualizovaný obsah obsahu skúšky.

Prečo sa skúška PMP mení?

Každých 3 – 5 rokov PMP realizuje výskum, aby zistil, ako pokročil vyvoj profesií, aký dopad majú na vyvoj profesií nové trendy a ako sa zmenili zodpovednosti projektových manažérov.
Posledný výskum bol vykonaný v roku 2015 a vyústil do aktuálnej osnovy obsahu skúšky PMP®.

30.6.2020 bude posledný deň, kedy sa uskutoční aktuálna verzia skúšky.

Nezabudnite na niektoré dôležité kroky:

  • Naplánujte si skúšku s predstihom (väčšina ľudí si rezervuje dátum skúšky 3 mesiace dopredu)
  • Ihneď za skúšku zaplaťte. Skúšku si môžete naplánovať až po jej úhrade
  • Od otvorenia žiadosti máte 90 dní na jej dokončenie a odoslanie
  • Na zloženie skúšky máte jeden rok od dátumu schválenia vašej žiadosti

EDU Trainings ponúka Boot Camp PMP® na prípravu na skúšku. Najbližší termín kurzu je od 30.9. v Prahe.

Tento zrýchlený kurz je určený účastníkom, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku PMP®. Kurz sa zameriava na päť postupov PMBOK® Guide a na deväť teoretických oblastí, a okrem iného tiež
na veľmi dôležitú tému profesnej zodpovednosti. Zoznámte sa s kľúčovými pojmami uplatňovanými v projektovom riadení. Získajte potrebný teoretický základ k úspešnému absolvovaniu skúšky. Súčasťou kurzu sú aj odpovede vzorových skúšobných otázok. Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.

Obsah a termíny školenia

Podobné články