Bezplatné webináre

Získajte zaujímavé informácie úplne zadarmo na živých seminároch on-line

Automatizácia procesov a dátová analytika

2. 12. 2022, 9:00 – 10:00, v češtine

Ako ľudská spoločnosť sme najskôr automatizovali a robotizovali poľnohospodárstvo. Potom sme strojom prenechali veľkú časť priemyselnej výroby. Teraz akceleruje fázy, kedy automatizujeme aj väčšiu a väčšiu časť našej kancelárske práce. Po prvé, to sú nudné rutinné úlohy, kde jednoducho manuálne presúvame dáta z miesta na miesto. V týchto prípadoch sa všetkým uľaví a je to zrejmé. Avšak prekvapivo veľká časť našej práce sú rutinné rozhodnutia, ktoré algoritmom tiež môžeme odovzdať s tým, ako väčšia a väčšia časť našich procesov bude digitálna a teda algoritmy budú mať porovnateľný prístup k dátam a informáciám ako ľudia.

Dátová analytika nám potom pomôže nielen s analyzovaním výkonu nás ľudí, ale predovšetkým týchto algoritmov. Algoritmy nie sú často také presné ako ľudia, ale sú na rozdiel od ľudí čitateľné a konzistentné. Dátová analýza nám tak dáva možnosť zlepšovať prácu týchto algoritmov s ohľadom na rôzne vstupné dáta, situácie.

V tomto webináre vám veľmi zrozumiteľne a na jednoduchých a konkrétnych príkladoch demonštrujeme súčasné trendy a nástroje, ktoré majú vysokú rýchlosť návratnosti a vo vašej spoločnosti ich môžete začať využívať s minimálnym počiatočným nákladom doslova v priebehu niekoľkých dní.

O lektorovi

Lukáš Zeman pomáha vyše 8 rokov malým aj veľkým spoločnostiam úspešne budovať dátovú analytiku. Pomocou rôznych dátových nástrojov dosahuje obchodné ciele firiem a generuje zisk. Jeho poslednou kariérnou zastávkou bolo vedenie analytického tímu v Rohlik Group.

Registrácia