Webinár DevOps

4. 6. 2019

Čo je DevOps, ako pomôže organizácii, aké sú jeho hlavné princípy a ako sa vzdelávať a získať medzinárodne uznávanú DevOps certifikáciu je predmetom webinára, ktorý povedie certifikovaná lektorka DevOps Ing. Ludmila Vráželová.

 

Dátum: 30. júla 2019

Čas:

  • 9:00 – 10:00 hod. v českom jazyku
  • 10:30 – 11.30 hod. v anglickom jazyku

 

DevOps

DevOps sa stáva novým štandardom v IT firmách a útvaroch, ktorých biznis je závislý na rýchlosti, inováciách a digitalizácii. Firmy ako Netfix, Spotify a Facebook pomocou praktík DevOps dosahujú až 200 násobné zrýchlenie nasadzovania do produkcie, 30-krát vyššia frekvencia dodávok do produkcie a 60-krát vyššiu úspešnosti týchto dodávok.

Webinár je vhodný pre všetky IT i ne-IT manažérov a odborníkov, ktorí chcú získať základné informácie o princípoch DevOps a o možnostiach vzdelávania v tejto oblasti.

 

Prednáša: Ing. Ludmila Vráželová

Prihlášky prosím posielajte na našu e-mailovú adresu edu@edutrainings.cz.

Podobné články