The Open Group

The Open Group je globálne konzorcium, ktoré sa snaží „umožniť dosiahnutie obchodných cieľov“ rozvojom „otvorených, na dodávateľov neutrálnych technologických štandardov a certifikácií“. Má viac ako 840 členských organizácií a poskytuje množstvo služieb, vrátane stratégie, manažmentu, inovácií a výskumu, štandardov, certifikácie a vývoja testov.