The Open Group

The Open Group je globálne konzorcium, ktoré sa snaží „umožniť dosiahnutie obchodných cieľov“ rozvojom „otvorených, na dodávateľov neutrálnych technologických štandardov a certifikácií“. Má viac ako 840 členských organizácií a poskytuje množstvo služieb, vrátane stratégie, manažmentu, inovácií a výskumu, štandardov, certifikácie a vývoja testov.

Prehľad kurzov

TOGAF® 9

2 kurzy

TOGAF® Training Course: Foundation – L1 en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Software

Cena od:

1 272 EUR bez DPH

TOGAF® Training Course: Certified – L2 cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Software

Cena od:

1 272 EUR bez DPH

TOGAF® 10

3 kurzy

TOGAF® EA Course L1 cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 244 EUR bez DPH

TOGAF® EA Course L2 cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 272 EUR bez DPH

TOGAF® EA Course (L1+L2) cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

2 034 EUR bez DPH

TOGAF® Bridge

1 kurz

TOGAF® EA Course Bridge en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 272 EUR bez DPH