The Open Group

The Open Group je globálne konzorcium, ktoré sa snaží „umožniť dosiahnutie obchodných cieľov“ rozvojom „otvorených, na dodávateľov neutrálnych technologických štandardov a certifikácií“. Má viac ako 840 členských organizácií a poskytuje množstvo služieb, vrátane stratégie, manažmentu, inovácií a výskumu, štandardov, certifikácie a vývoja testov.

Prehľad kurzov

Archimate

3 kurzy

ArchiMate® 3 Foundation cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Best seller

ArchiMate® 3 Practitioner cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

ArchiMate® 3 Foundation + Practitioner cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 995 EUR bez DPH

TOGAF® 10

3 kurzy

TOGAF® EA Course: Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 455 EUR bez DPH

Best seller

TOGAF® EA Course Practitioner cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 745 EUR bez DPH

TOGAF® EA Course (Foundation+Practitioner) cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

3 080 EUR bez DPH