The Open Group

The Open Group je globálne konzorcium, ktoré sa snaží „umožniť dosiahnutie obchodných cieľov“ rozvojom „otvorených, na dodávateľov neutrálnych technologických štandardov a certifikácií“. Má viac ako 840 členských organizácií a poskytuje množstvo služieb, vrátane stratégie, manažmentu, inovácií a výskumu, štandardov, certifikácie a vývoja testov.

Prehľad kurzov

TOGAF® EA Course: Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 480 EUR bez DPH

TOGAF® EA Course Practitioner cz/sk en/cz

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

1 730 EUR bez DPH

TOGAF® EA Course (Foundation+Practitioner) cz/sk

Dodávateľ: The Open Group

Oblasť: Business Analysis / Software

Cena od:

3 170 EUR bez DPH