Sunburst Simulations

Sunburst Simulations inšpiruje a vzdeláva odborníkov v DevOps pomocou inovatívnych obchodných simulácií. Tento workshop ponoria celý tím do virtuálneho obchodného prostredia, kde sa ľudia vzdelávajú, inšpirujú k zmenám a učia sa úspešne spolupracovať.

Viac informácií o simuláciách Sunburst nájdete v tejto brožúre.

Prehľad kurzov

Esprit Ways Of Working simulation en/cz

Dodávateľ: Sunburst Simulations

Oblasť: Agile / DevOps

Cena od:

510 EUR bez DPH