OMG

OMG (Object Management Group) je konzorcium pre štandardy počítačového priemyslu. Pracovné skupiny OMG vyvíjajú štandardy podnikovej integrácie pre širokú škálu technológií a ešte širší rozsah priemyselných odvetví.

Prehľad kurzov

OCUP 2 Foundation cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

649 EUR bez DPH

OCUP 2 Foundation with EXAM cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

929 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

709 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate with EXAM cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

989 EUR bez DPH

OCUP 2 Advanced cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

829 EUR bez DPH