OMG

OMG (Object Management Group) je konzorcium pre štandardy počítačového priemyslu. Pracovné skupiny OMG vyvíjajú štandardy podnikovej integrácie pre širokú škálu technológií a ešte širší rozsah priemyselných odvetví.

Prehľad kurzov

OCUP 2 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

830 EUR bez DPH

OCUP 2 Foundation with EXAM cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 250 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

935 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate with EXAM en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 335 EUR bez DPH

OCUP 2 Advanced en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 020 EUR bez DPH