Fortinet

Fortinet dodáva vysoko výkonné riešenia zabezpečenia siete, ktoré chránia vašu sieť, používateľov a dáta pred neustále sa vyvíjajúcimi hrozbami. Ich portfólio vysoko hodnotených riešení a centralizovanej správy umožňuje konsolidáciu zabezpečenia a poskytuje zjednodušenú komplexnú bezpečnostnú infraštruktúru.

Prehľad kurzov

FortiGate Base

1 kurz

Fortigate Training en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

425 EUR bez DPH

FortiGate Configuration and Administration

4 kurzy

FortiGate Administrator en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 800 EUR bez DPH

Best seller

FortiGate Security en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH

Best seller

FortiGate Infrastructure en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH

FortiGate Immersion en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

Management and Analysis

3 kurzy

FortiAnalyzer Analyst en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

700 EUR bez DPH

FortiAnalyzer Administrator en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

700 EUR bez DPH

FortiManager en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 400 EUR bez DPH

Advanced Products

4 kurzy

FortiAuthenticator Administrator en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH

FortiMail en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH

FortiWeb en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH

Secure Wireless LAN en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 400 EUR bez DPH

Diagnostics and Troubleshooting

1 kurz

Enterprise Firewall en en/cz

Dodávateľ: Fortinet

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 100 EUR bez DPH