Uspejte ako obchodný analytik

28. 8. 2018

Prostredníctvom našich kurzov Business Analysis sa zoznámite s rolou obchodného analytika a zdokonalíte si vaše znalosti a zručnosti. Pomôžeme vám tak zlepšiť procesy vo firme a vy budete môcť pracovať lepšie a efektívnejšie.

Principles of Business Analysis

10. – 12. septembra 2018

3-dňový kurz vybaví účastníkov praktickými zručnosťami potrebnými pre úspech a rast v úlohe obchodného analytika. Naučíte sa efektívne odovzdávať požiadavky technickému tímu pred navrhnutím riešenia a jeho implementáciou a tiež vytvárať kľúčové dokumentácie.

Crafting High-Quality Requirements

10. – 12. septembra 2018

Každý IT projekt potrebuje vhodný proces riadenia požiadaviek. V tomto 3-dňovom kurze získate zručnosti potrebné k zníženiu počtu neúspešných projektov vinou nevhodného managementu požiadaviek a zdokonalíte nástroje a techniky používané počas spracovania požiadaviek. Naučíte sa metódy pre vykonávanie kontrol a spôsoby znižovania rizík.

Podobné články