SAS(R) Federation Server: Accessing and Virtualizing Enterprise Data

Kód kurzu: DIFDSV

Táto časť nie je lokalizovaná

SAS Federation Server makes it easier for business users to access secure data for reporting and analysis. It provides a virtual layer or view, giving users the appropriate level of control without physically moving data. This frees up IT staff to focus on other tasks by giving them a simple method of sharing data using a centralized, governed security layer.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: E-learning

Dĺžka kurzu: 14 hodín

Jazyk: en

Cena bez DPH: 720 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Na vyžiadanie

Dĺžka kurzu: 14 hodín

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie E-learning 14 hodín en 720 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Na vyžiadanie 14 hodín en 1 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

IT administrators and technical users who need to address business issues such as security, performance, and data access, as well as business users, who will become more empowered to control and manage their data

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Introduction to Data Federation

 • Introduction to data federation.
 • Features of SAS Federation Server.
 • Architecture and installation.
 • Interaction with SAS Metadata Server.
 • SAS Federation Server Manager interface.
 • Steps to ensure proper data access.

Configuring Data Services and Connections

 • Introduction to data services and connections.
 • Connecting to SAS data sets.
 • Connecting to relational databases.
 • Connecting to other SAS Federation Servers.
 • Configuring the Memory Data Store (MDS).
 • Creating federated data connections.
 • Connecting to additional data sources.

Creating Federation SQL Views, Caches, and DS2 Queries

 • Introduction.
 • Creating FedSQL views.
 • Caching FedSQL views for performance and availability.
 • SAS DS2 on SAS Federation Server.
 • Data quality on SAS Federation Server.

Working with SAS Federation Server Security

 • Introduction.
 • Authentication and authorization.
 • Role-based permissions and privileges.
 • Data masking and row-level filtering.
 • Auditing, logging, and compliance.
 • Data transmission encryption.

Accessing SAS Federation Server Data

 • Introduction to accessing SAS Federation Server data.
 • Accessing federated data in DataFlux Data Management Studio.
 • Programming access in SAS code.
 • Access in SAS Platform applications.
 • Programming using the REST API.
 • Third-party access using SAS Federation Server Client drivers.

SAS Federation Server Performance Considerations

 • Introduction.
 • Introduction to caching.
 • Resource caching and information views.
 • Data caching.
 • Connection pooling.
 • SQL logging and server encryption.

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Before attending this class, you should:
 • Be familiar with creating data connections to SAS data sets and relational databases in SAS and third-party applications.
 • Be able to write simple queries in SQL or possess equivalent knowledge.
 • Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

  pruduktová podpora