Managing SAS(R) Analytical Models Using SAS(R) Model Manager Version 14.2

Kód kurzu: MMUS42

Táto časť nie je lokalizovaná

This course focuses on the following key areas: managing SAS Model Manager data sources, creating a SAS Model Manager project, importing models into SAS Model Manager, using the SAS Model Manager Query Utility, creating scoring tasks, exporting models and projects into a SAS repository, and creating and configuring version life cycles. The course also covers generating SAS Model Manager model comparison reports, publishing and deploying SAS Model Manager models, creating SAS Model Manager production model monitoring reports, and creating user-defined reports.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time to practice.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Na vyžiadanie

Dĺžka kurzu: 14 hodín

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Na vyžiadanie 14 hodín en 1 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

IT staff who are involved in data preparation, scoring, and automating reports; modelers who create the model, create data sets, and might do some customized reporting; and business analysts, who are consumers of the model

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

SAS Model Manager Overview

 • introducing SAS Model Manager benefits and key features
 • touring the SAS Model Manager interface
 • learning the interface

Managing SAS Model Manager Data Sources

 • exploring SAS Model Manager data sources
 • adding a table

Creating a SAS Model Manager Project

 • defining and creating a SAS Model Manager project

Importing Models into SAS Model Manager

 • importing candidate models
 • importing models into SAS Model Manager

Comparing and Assessing Models Using Comparison Reports

 • creating SAS Model Manager comparison reports
 • selecting the champion model
 • locking the project version

Scoring SAS Model Manager Models

 • creating a SAS Model Manager scoring test
 • publishing a champion model
 • publishing a project to a channel
 • publishing a model to a database

Creating Performance and Dashboard Reports

 • exploring SAS Model Manager performance reports
 • creating performance summary data sets
 • creating indicators and running dashboard reports
 • running performance reports through batch

Coding Your Own Reports

 • creating ad hoc reports
 • creating user-defined reports

Special Topics

 • locating models using the SAS Model Manager search
 • retraining models
 • creating a project portfolio from a control table
 • defining a Python model template
 • monitoring performance of a model without a score card

Workflow

 • exploring the use of a workflow to provide model governance
 • creating a new project using a workflow

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Before attending this course, you should be familiar with data mining concepts. You will derive the greatest benefit from this course if you have the following training or experience:
 • experience working in an IT environment
 • experience with SAS Enterprise Miner, SAS/STAT, and Base SAS software
 • experience constructing and evaluating predictive models, which can be gained by taking the Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner course.
 • Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

  pruduktová podpora