Certified Information Privacy Technologist

Kód kurzu: CIPT

Predpisy na ochranu osobných údajov na celom svete vyžadujú, aby bola ochrana súkromia zabudovaná do produktov a služieb. Školenie IAPP Privacy in Technology, v súlade s certifikačným programom CIPT akreditovaným ANSI/ISO, poskytuje znalosti pre rozpoznanie ohrozenia súkromia a zručnosti pre aplikáciu technických stratégií na zmiernenie rizika ochrany súkromia počas životného cyklu vývoja softvéru a systémov.

Školenia Privacy in Technology učia odborníkov na technológie a dáta, ako porozumieť a integrovať stratégie a techniky na minimalizáciu ohrozenia súkromia. Učebný plán zahŕňa zásady ochrany súkromia už od návrhu; vykonávanie stratégií zameraných na dáta a procesy na podporu ochrany súkromia; správa hrozieb z AI, sledovanie polohy atď.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 695 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Vývojári softvéru, odborníci na bezpečnosť informácií, dátoví architekti, inžinieri ochrany osobných údajov, sieťoví a cloudoví inžinieri zodpovední za začlenenie ochrany súkromia do technologických operácií a vývoja produktov. Školenie pomáha s kariérnym postupom a prípravou na certifikáciu CIPT.

Štruktúra kurzu

Základné princípy technológie

 • Aplikácia modelov a rámcov ochrany súkromia.
 • Použitie princípov designu citlivého na hodnotu pri vývoji produktov.
 • Pochopenie životného cyklu dát.

Úloha Tech Pro v súkromí

 • Pochopenie základov technológií súvisiacich s ochranou súkromia.
 • Vzťah súkromia a technológií.
 • Pochopenie zodpovednosti za ochranu súkromia.
 • Použitie zásad ochrany súkromia už od návrhu.

Neutralizácia hrozieb a posilnenie súkromia

 • Rozpoznanie ohrozenia súkromia v životnom cykle dát.
 • Porozumenie rizikám ochrany súkromia spojeným s narušeniami, zasahovaním do rozhodovania a sebaprezentácií.
 • Bezpečný softvér.
 • Aplikácia technológie a stratégie zvyšujúce súkromie.

Ochrana súkromia

 • Identifikácia cieľov ochrany súkromia.
 • Odhalenie rizík ochrany súkromia v softvéri.
 • Použitie vzoru návrhu ochrany súkromia.

Technologické výzvy pre súkromie

 • Identifikácia rizík spojených s ochranou súkromia pri automatizovanom rozhodovaní.
 • Pochopenie vplyvy sledovanie a sledovanie na súkromie.
 • Všadeprítomné počítačové systémy a mobilné sociálne počítače súvisia s ochranou osobných údajov.

Predpokladané znalosti

Pre certifikáciu CIPT nie sú žiadne stanovené požiadavky. Medzi odporúčania pre predchádzajúce skúsenosti patrí pokročilá znalosť networkingu a aspoň nejaká skúsenosť s ochranou súkromia.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 • Počet otázok: 90
 • Dĺžka skúšky: 2.5h
 • Počet bodov, ktorý je možné získať pri skúške je v rozmedzí od 100 do 500. Na úspešné zloženie všetkých skúšok IAPP stačí získať 300 bodov. Minimálny počet bodov pre úspešné zvládnutie skúšky IAPP je 300 (čo nepredstavuje 60%).
 • Termín skúšky si môžete zmeniť až 48 hodín pred začiatkom. Po tejto dobe už zmeniť termín nemožno.

Ďalšie zdroje poskytované IAPP

Príprava na skúšku – https://iapp.org/certify/prepare/
Obnova certifikácie – https://iapp.org/certify/cpe/

Naväzujúce kurzy

Data Centre Foundation Certificate (DCFC®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

140 EUR bez DPH

Certified Data Center Professional (CDCP®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Specialist (CDCS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Expert (CDCE®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH