Systém kreditov alebo jako prejsť na ITIL 4

20. 9. 2019

Systém kreditov ITIL®podporuje certifikačný systém ITIL tým, že uznáva vašu investíciu do certifikácie ITIL. V súčasnej dobe dochádza k prechodu z ITIL v3 na ITIL 4. Aké sú doporučenia pre kandidátov?

  • Pokiaľ ste nováčikom v ITILe: Začnite s ITIL 4 Foundation
  • Máte už certifikáciu ITIL Foundation (akúkoľvek verziu) a získali ste max 6 kreditov, absolvujte ITIL 4 Foundation.
  • Absolvovali ste ITIL v3 a získali viac než 6 kreditov: Pokračujte vo svojej ceste ITIL v3 a nazbierajte 17 kreditov, ktoré vám umožnia absolvovať prechodový modul ITIL 4 Managing Professional
  • Ste ITIL Expert / Master: absolvujte prechodový modul: ITIL 4 Management Transition

Schéma ITIL v3

V rámci kreditního systému ITIL bola  ku  každej certifikácii pridelená špecifická kreditná hodnota na základe jej úrovne a zložitosti obsahu. Po úspešnom dokončení akejkoľvek skúšky ITIL uznanej v rámci tohoto programu je udelená certifikácia a pripojené kredity. Kredity získané prostredníctvom tohoto systému je potom možné získať úroveň ITIL Expert pre ktorú je potřeba získať 22 kreditov.

Pred absolvovaním Managing Across the Lifecycle (MALC) je vyžadované získanie 17 kreditov k postúpeniu na úroveň ITIL Expert. Je možné ich získať v ľubovolnom poradí, akonáhle dokončíte ITIL Foundation. A to absolvovaním modulu ITIL Practitioner, alebo absolvovaním modulov Intermediate (Lifecycle / Capability).

 

ITIL 4
Spoločnosť AXELOS vydala ITIL 4 Foundation v o februári 2019, pričom pokročilé úrovne by mali byť uvolnené behom roku 2019 a 2020, Certifikačná schéma je v súlade s ITIL v3 a bola zjednodušená. Poskytujeme odborníkom jasný smer, ako pokračovať v ich ceste ITIL certifikácie

K získaniu označenia  ITIL 4 Managing Professional nebo ITIL Strategic Leader 4 musia kandidáti dokončiť všetky moduly v každom prúde, pričom ITIL Strategist je univerzálnym modulom
pre oba moduly.

 

ITIL v3 Foundation
Pokiaľ kandidáti absolvovali ITIL v3 Foundation, doporučuje sa absolvovať skúšku ITIL 4 Foundation je totiž veľké množstvo nových materiálov, preto je nutná nová certifikačná skúška. 

ITIL v3 Intermediate ( 3 alebo 4 získané kredity )
Kandidáti majú 2 doporučené možnosti prechodu na ITIL 4 Foundation a to v závislosti na tom, čoho chcú v systéme dosiahnúť.

1) Kandidíti absolvujú ITIL 4 Foundation a ďalší modul vo svojej preferovanej oblasti záujmu, aby sa stali buď ITIL Specialist, Strategist alebo Leader.

2) Kandidáti sú vyzvaný k získaniu 17 kreditov ITIL 3 a stali sa tak sposobilými k absolvovaniu prechodného modulu ITIL 4 Managing Professional. Znamená to , že študenti budú naďalej zbierať kredity v3, dokial nedosiahnu požadovaného  počtu 17 kreditov. Potom im bude umožnené absolvovať prechodný modul ITIL 4 Managing Professional. Skúšky ITIL v3 budú ukončené v roku 2020.

ITIL Intermediate/Practitioner(6 alebo viac získaných kreditov mimo ITIL Foundation)
Pokial kadidáti získali 6 kreditov v3 alebo viac je v ich záujme pokračovať v zhromažďovaní kreditov v3 a pripraviť sa na prechodný modul ITIL 4 Managing Professional. Opať musia nazbierať 17 kreditov.

ITIL v3 Expert
Pokiľl sa kandiáti chcú stať ITIL Expertom musia absolvovať prechodný modul ITIL 4 Managing Professional. Ak majú kandidáti záujem stať sa ITIL 4 Strategic Leader musia dokončiť iba modul ITIL 4 Leader Digital & Strategy. Akonáhle dokončia oba moduly , možu sa posunúť k ITIL Master.

Držitelia predchodzích certifikátov ITIL
Niektoré predošlé certifikáty ITIL, ktoré boli rozdané v predchodzích verziách ITIL je možné použiť do existujúceho certifikačního systému. Ďalšie informácie nájdete tu.

 

EDU Trainings ponúka rozsiahle portfólio kurzov ITIL

Ponuka kurzov

 

Podobné články