Man and girl working at laptop in office in good mood.
Man and girl working at laptop in office in good mood.

Novo na manažérskej pozícii: Z kolegu nadriadeným

Cieľ:

Tréning u vás posilní istotu v zaobchádzaní s vašimi podriadenými aj nadriadenými a vytvorí základ pre vašu efektívnu komunikáciu aj v neľahkých situáciách

Pripravujete se na rolu manažéra? Nechajte sa viesť profesionálmi, ich skúsenosťami a radami z praxe. Dozviete sa napríklad to, ako sa nezačína, čo nikdy nehovoriť, ako ale naopak urobíte dobrý dojem, ako si získate svojich podriadených, a predovšetkým, ako ich máte viesť. Ak sa obávate neuznanej autority, neschopnosti riešiť konflikty alebo tlaku vedenia, nemusíte. Naučíte sa základným pravidlám a ich dodržiavanie vám zaistí úspech.

Kľúčové témy:

 • sebareflexia a identifikácia s vašou novou rolou
 • sebavedomie, sebahodnotenie a sebadôvera
 • ako optimálne prejsť z role spolupracovníka do role nadriadeného
 • vedenie seba samých ako základ vedenia druhých ľudí
 • analýza vášho manažérskeho štýlu
 • individuality vo vašom tíme a ich potenciál
 • základy správneho vedenia tímu
 • formulácia cieľov, ich načasovanie a rady pre prípadné nedodržanie stanoveného plánu 
 • získanie podpory vašich podriadených
 • presadenie sa u nadriadených
 • asertívne techniky vyjednávania
 • manažérska komunikácia zmien
 • konštruktívna kritika
 • naučte sa prijímať spätnú väzbu
 • kontrolujte a hodnoťte tak, aby ste nepôsobili autoritatívne
Prínos kurzu:
 • dozviete sa, ako prekonať zmenu rolí a ako si získať kolegov, z ktorých sa stali vaši podriadení
 • naučíte sa efektívne komunikovať s podriadenými a správne ich viesť
 • spoznáte kľúč k rozvíjaniu potenciálu seba samých i svojho tímu
 • osvojíte si riešenie modelových konfliktných situácií

Termíny kurzu:

Počiatočný dátum Miesto konania Forma Dĺžka kurzu Jazyk Cena bez DPH
27.8.2024 Brno Prezenčne 2 dni CZ 509 EUR
19.9.2024 Praha Prezenčne 2 dni CZ 509 EUR

Kurz je dodávaný v spolupráci so spoločnosťou Top Vision.

Pokiaľ máte záujem o skupinové školenie, alebo inú tému, prosím neváhejte nás kontaktovat na edu@edutrainings.cz

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

 • Dotazník očekávání účastníků.
 • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
 • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

 • Forma workshopu.
 • Forma interaktivního tréninku.
 • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

 • Hodnotící dotazníky.
 • Závěrečné zprávy.
 • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte záujem o kurz na mieru?

Chránené službou reCAPTCHA (Ochrana súkromia, Zmluvné podmienky)