Kritické myšlení a obrana proti manipulaci
Kritické myšlení a obrana proti manipulaci

Kritické myslenie a obrana proti manipulácii

Čo je cieľom?

Ako čeliť záplave informácií rôznej kvality? Manipulácii rôznej intenzity? Význam kritickéh myslenia vzrastá s množstvom informačných zdrojov a konfliktných záujmov. Téma pretína veľa oblastí, preto kurz v kompriomovanej forme prináša praktické prístupy spojené zjednocujúcimi princípmi. Na kurze sa prelínajú prevažne dve hlavné hľadiská:

 1. Kritické myslenie predovšetkým v súvislosti s poznaním a kritériami pravdivosti.
 2. Súvislosti s komunikáciou a hlavne komunikáciou manipulatívnou.

Kľúčové témy

 • Poznanie – Kognitívne skreslenie. Klamy a sebaklamy.
 • Informácie – Kvalita. Kontext. Miera presnosti a úplnosti. Relevancia.
 • Univerzálne inštrumenty kritického myslenia – Logika a jej medze. Kontext. Dynamika. Elementárne myšlienkové operácie a ich limity.
 • Veda a technika – Objektivita. Vedecká metóda. Vedecká pravda.
 • Extrémna manipulácia – Brainwashing.
 • Komunikácia – Limity jazyka. Komunikačné triky, fauly a klamné manévre. Sebeobrana proti manipulatívnemu jednaniu.
 • Aspekty kultúrne – Selekcia. Cenzúra. Autocenzúra. Newspeak. Doublespeak. Overtonové okná. Religiozita. Dogma. Tabu.
 • Aspekty právne – Právo, zákony, štát, legalita a legitimita.
 • Technické prostriedky manipulácie – Deep fake.

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

 • Dotazník očekávání účastníků.
 • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
 • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

 • Forma workshopu.
 • Forma interaktivního tréninku.
 • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

 • Hodnotící dotazníky.
 • Závěrečné zprávy.
 • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte záujem o kurz na mieru?

Chránené službou reCAPTCHA (Ochrana súkromia, Zmluvné podmienky)