Communication is key
Communication is key

Efektívna komunikácia

Cieľ:

Ako komunikovať, aby sme sa my sami aj okolie cítili lepšie? Potrebujete odhaliť, čo hovoríte rečou svojho tela?

V dvoch dňoch odstránime slovné vypchávky a rušivé telesné signály. Nacvičíme asertívne reakcie a techniky v konfliktoch. Určíme manipulátory vo vašom okolí, osvojíme si princípy komunikácie v strese a záťažových situáciách.

Kľúčové témy:

 • čo na nás prezrádza reč tela a ako odbúrať rušivé signály neverbálnej komunikácie
 • tréning sebavedomého vystupovania a sebaprezentácie (kamera) – ako zvýšiť slovnú pohotovosť a odstrániť slovný „šalát“
 • pravidlá efektívneho počúvania a techniky kladenia otázok
 • diagnostika vlastného štýlu jednania vo vypätých situáciách
 • asertívne práva, techniky a  princípy
 • tréning primeraného sebapresadenia v konkrétnych náročných situáciách
 • typológia manipulátorov
 • antimanipulatívne techniky
 • asertívna kritika – nácvik konštruktívneho oznámenia negatívnej spätnej väzby
 • zvládanie negatívnych agresívnych či pasívnych reakcií
 • asertívna pochvala – ako ju poskytovať a prijímať
 • umenie hovoriť „NIE“ bez pocitov viny
 • zásady konštruktívnej komunikácie v konfliktných situáciách
 • typy, štádiá a priebeh konfliktov
 • autodiagnostika stratégie v riešení konfliktov – čo vieme a kedy zlyhávame
 • komunikácia vo vedúcom postavení (keď sa z člena tímu stane šéf)
 • test MBTI: každý účastník dostane svoj osobnostný typologický profil

Prínos kurzu:

 • praktickým tréningom určíme nežiaduce a nesevedomé prejavy vo vašej neverbálnej a verbálnej komunikácii
 • vďaka typológii manipulátorov sa ich naučíte rýchlo rozpoznať a použiť antimanipulatívne stratégie
 • za pomoci kamery diagnostikujeme pasívne či agresívne signály vo vašom správaní
 • tréning riešení vypätých situácií asertívnymi technikami
 • vďaka metóde MBTI zistíte svoj typ osobnosti a budete vedieť, ako na sebe ďalej pracovať
 • vysoké tempo a interaktivita vďaka audiovizuálnym technikám

Termíny kurzu:

Počiatočný dátum Miesto konania Forma Dĺžka kurzu Jazyk Cena bez DPH
10.6.2024 Ostrava In-Person 2 dni CZ 509 EUR
5.9.2024 Brno In-Person 2 dni CZ 509 EUR
12.9.2024 Praha In-Person 2 dni CZ 509 EUR
30.10.2024 Praha In-Person 2 dni CZ 509 EUR

Kurz je dodávaný v spolupráci so spoločnosťou Top Vision.

Pokiaľ máte záujem o skupinové školenie, alebo inú tému, prosím neváhejte nás kontaktovat na edu@edutrainings.cz

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

 • Dotazník očekávání účastníků.
 • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
 • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

 • Forma workshopu.
 • Forma interaktivního tréninku.
 • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

 • Hodnotící dotazníky.
 • Závěrečné zprávy.
 • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte záujem o kurz na mieru?

Chránené službou reCAPTCHA (Ochrana súkromia, Zmluvné podmienky)