Mature man leaning against window arms crossed looking at camera smiling
Mature man leaning against window arms crossed looking at camera smiling

Asertívne desatoro v praxi

Cieľ:

Posilnite sebaistotu a sebaúctu, osvojte si základné pravidlá asertívnej komunikácie

Máme právo robiť chyby a byť za ne zodpovední. Máme právo neponúkať žiadne výhovorky alebo ospravedlnenia ospravedlňujúce naše správanie. A tiež máme právo niekoho alebo niečo odmietnuť. Asertívne desatoro posilní vašu istotu a umožní vám komunikovať rovnocenne, nech je daná situácia sebanáročnejšia.

Kľúčové témy:

 • predstavenie Asertívneho desatora
 • typológia – komunikačné štýly, ako rozpoznať manipulátora
 • vyjadrenie nesúhlasu a negatívneho názoru
 • zásady prijímania a odovzdávania kritiky
 • prijímanie a podávanie pochvaly
 • odstránenie potreby ospravedlňovať  vlastné konanie
 • dôsledky snahy všetkým sa zapáčiť a zavďačiť
 • tréning modelových a konkrétnych situácií z praxe za pomoci asertivity
Prínos kurzu:
 • pochopíte rozdiel medzi asertívnym, agresívnym, pasívnym a manipulatívnym prístupom
 • posilníte svoju sebaistotu v nekomfortných situáciách
 • natrénujete užitočné techniky, ako vysloviť nesúhlas, kritiku, a tiež, ako ich vedieť prijať

Termíny kurzu:

Počiatočný dátum Miesto konania Forma Dĺžka kurzu Jazyk Cena bez DPH
23.5.2024 Praha Prezenčne 1 deň CZ 259 EUR
19.9.2024 Praha Prezenčne 1 deň CZ 259 EUR

Kurz je dodávaný v spolupráci so spoločnosťou Top Vision.

Pokiaľ máte záujem o skupinové školenie alebo inú tému, prosím neváhejte nás kontaktovať na edu@edutrainings.cz

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

 • Dotazník očekávání účastníků.
 • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
 • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

 • Forma workshopu.
 • Forma interaktivního tréninku.
 • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

 • Hodnotící dotazníky.
 • Závěrečné zprávy.
 • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte záujem o kurz na mieru?

Chránené službou reCAPTCHA (Ochrana súkromia, Zmluvné podmienky)