Simulácie DevOps a ITIL

21. 8. 2018

Príďte si zahrať DevOps alebo ITIL simuláciu! Vysoko interaktívne výukové workshopy od spoločnosti G2G3 vám prinášame ako jediný v Českej a Slovenskej republike.

DevOps Simulation

Jednodňový workshop, ktorý je zameraný na vývoj softvéru a zavádzanie životného cyklu, demonštruje obchodnú hodnotu a pozitívny vplyv prístupu DevOps (Development and Operations). Simulácia je vysoko reálna a využíva dynamiku hry k posilneniu tímov z rôznych oddelení spoločnou víziou úspešných postupov DevOps. Ide o učenie sa prostredníctvom skúseností.
Vďaka simulácii DevOps rýchlo dosiahnete zvýšenie agility vášho podniku, zvýšenie spokojnosti zákazníkov, produktivity a vášho úspechu na trhu prostredníctvom spolupráce.

ITIL® Simulation

Simulačná sada ITSM je vysoko efektívny a aktívny spôsob ako napomôcť pochopeniu, zapojeniu a prijatiu ITSM, ITIL a ISO/IEC 20000. Simulácia ITIL je k dispozícii v troch scenároch, ktoré uvádzajú účastníkov do simulovaného prostredia, umožňujú im zažiť zložité situácie alebo osvedčené postupy a privádzajú ich k pochopeniu výhod a dôsledkov.
Tento formát umožňuje účastníkom poučiť sa z chýb, vykonať úpravy a vyskúšať „nové znalosti“ ich použitím. Pre vytvorenie relevantných a jedinečných skúseností môže byť simulácia vložená do kontextu vašej firmy.

Podobné články