Simulácia DevOps zadarmo

13. 11. 2018

Prijmite pozvanie na bezplatnú interaktivnu DevOps simuláciu, ktorú vám v spolupráci so spoločnosťou G2G3 prinášame ako jediní v Českej a Slovenskej republike. Simulácia bude prebiehať v anglickom jazyku s možnosťou konzultovať prípadné dotazy v českom jazyku.

Termín konania: 10. decembra 2018, 9:00 – 15:00

Miesto školenia: Konferenčné centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4

REGISTRÁCIA ZADARMO: edu@edutrainings.cz

Simulácia DevOps vám ukáže obchodnú hodnotu a pozitívny vplyv prístupu DevOps (Dev – Development a Ops – Operations). Je reálna a využíva dynamiku hry k posilneniu tímov z rôznych oddelení spoločnou víziou úspešných postupov DevOps. Ide o učenie sa prostredníctvom skúseností. Simulácia vám pomôže rýchlo dosiahnuť zvýšenie agility vášho podniku, zvýšenie spokojnosti zákazníkov, produktivity a vášho úspechu na trhu prostredníctvom spolupráce.

Ďalšie detaily k simulácii vrátane videa nájdete na DevOps Simulation.

Podobné články