Rýchlokurzy – nový spôsob vzdelávania

27. 4. 2020

Rýchlokurzy sú poldenné, intenzívne vzdelávacie kurzy, ktoré sú určené pre študentov so zameraním na “power learning“, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s konkrétnou témou kurzu.

Naša spoločnosť stále viac prikladá dôležitosť rýchlemu a efektívnemu spôsobu fungovania, čo je možno najpresnejší odraz súčasného moderného sveta. Hnacím motorom tohto efektu je i neustále sa zvyšujúci počet ľudí, ktorým chýba časový fond na rozsiahlejšie vzdelávanie. Rýchlokurzy ponúkajú študentom rad výhod, napríklad priaznivú cenu, ktorá je zlomok ceny “plných“ kurzov. To môže pomôcť k ľahšiemu rozhodovaniu záujemcov, ktorí premýšľajú, či je pre nich daný kurz vhodný.   

 

Naše portfólio rýchlokurzov v súčasnosti pokrýva nasledujúce témy:

 • PRINCE2 Agile® rámec projektového riadenia
 • PRINCE2® vodopádová metóda riadenia projektov
 • ITIL® v3 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb
 • ITIL® 4 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb
 • IT4IT rámec pre riadenie IT služieb z pohľadu businessu
 • Riadenie Projektov, Programov a Portfólia
 • Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – I., II., III. úroveň

 

Rýchlokurzy sú určené hlavne pre nasledujúce cieľové skupiny:

 • Študenti, ktorí váhajú, či je pre nich daná téma kurzu vhodná
 • Študenti, ktorí majú obmedzený čas na rozvoj a vzdelávanie
 • Študenti, ktorých zaujíma daná téma z holistického pohľadu
 • Študenti, ktorí sa chcú predbežne zoznámiť s danou témou

 

Hlavné výhody absolvovania našich rýchlokurzov:

 1. Vyššia miera úspešnosti certifikácie
  Preukázateľnejšia úspešnosť študentov pri vykonávaní certifikačnej skúšky ovplyvňuje zoznámenie sa s danou témou ešte pred absolvovaním plnej verzie daného kurzu.
 2. Hodnota za peniaze
  Rýchlokurz ako zahrievacia fáza k téme “plného“ kurzu. Nie len, že sa s danou témou zoznámite, ale taktiež získate obsah kurzu v tzv. “kocke“.

 3. Lepšie uchovávanie informácii
  Pre študentov, ktorí majú školenie každý týždeň, je väčšia pravdepodobnosť, že nové získane informácie zabudnú a to kvôli dlhšiemu časovému oneskoreniu medzi následným opakovaním a využitím v praxi. Poldenné výučby v podobe rýchlokurzov podporujú ľahšie zapamätanie si obsahu výučby, ako v prípade rozdelenia do niekoľkých dní, týždňov, či mesiacov.

 

Obsahy jednotlivých rýchlokurzov:

PRINCE2 Agile® rámec projektového riadenia

 • Predstavenie princípov projektového riadenia
 • Predstavenie agility a agilného riadenia prístupu v riadení dodávky
 • Predstavenie 7 tém PRINCE2 Agile®
 • Predstavenie 7 procesov Prince2 Agile®
 • Predstavenie metódy Scrum a Kanban – vizualizačné metódy

 

PRINCE2® vodopádová metóda riadenia projektov

 • Predstavenie princípov projektového riadenia
 • Predstavenie 4 integrovaných súčastí PRINCE2®
 • Predstavenie 7 tém PRICE2®
 • Predstavenie 7 procesov PRINCE2®
 • Prispôsobenie prostredia a tém PRINCE2®

 

ITIL® v3 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb

 • Predstavenie ITIL® ako “najlepšej praktiky“  pre riadenie IT služieb
 • Predstavenie procesov  Stratégie služieb (Service Strategy)
 • Predstavenie procesov Návrhu služieb (Service Design)
 • Predstavenie procesov Prechodu služieb (Service Transition)
 • Predstavenie procesov Prevádzky služieb (Service Operation)
 • Predstavenie procesov Neustáleho zlepšovania služieb (Continual Service Improvement)

 

ITIL® 4 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb

 • Predstavenie ITIL® ako “najlepšej praktiky“ pre riadenie IT služieb
 • ITIL® 4 procesný rámec
 • ITIL® Service value system
 • ITIL® Service value chain
 • ITIL® návodné princípy
 • ITIL® praktiky

IT4IT rámec pre riadenie IT služieb z pohľadu businessu

 • IT4IT ako riešenie pre riadenie a kontrolu “tieňového IT“
 • Predstavenie hodnotového reťazca IT4IT rámca
 • Ako riadiť IT služby z pohľadu businessu
 • Ako znížiť čas pre “time-to-market“ IT produktu alebo služby
 • Ako úspešne riadiť a optimalizovať prevádzkové náklady IT služieb
 • Ako dosiahnuť obchodné ciele prostredníctvom podpory IT služieb

 

Riadenie Projektov, Programov a Portfólia

 • Predstavenie princípov projektového riadenia
 • Predstavenie rozdielov medzi vodopádovým a agilným projektovým riadením
 • Prínosy PRINCE2® vs PRINCE2 Agile® rámca projektového riadenia
 • Predstavenie programového riadenia podľa metodiky MSP®
 • Predstavenie riadenia portfólia podľa metodiky MOP®

 

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – I. úroveň

 • Predstavenia ITIL® ako “najlepšie praktiky“ pre riadenie IT služieb
 • ITIL® 4 procesný rámec
 • ITIL® Service value system
 • ITIL® Service value chain
 • Predstavenie agility a agilného prístupu v riadení dodávky
 • Predstavenie 7 tém PRINCE2 Agile®
 • Predstavenie 7 procesov PRINCE2 Agile®
 • Predstavenie metódy Scrum a Kanban – vizualizačné metódy

 

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – II. úroveň

 • Predstavenie prínosov riadenia DevOps
 • Predstavenie 3-ways DevOps princípov
 • Predstavenie DevOps kultúry a Lean managementu
 • Predstavenie DevOps CD/CI, testovanie a automatizácia
 • Predstavenie metódy agilnej metódy SCRUM
 • Predstavenie SCRUM rolí
 • Predstavenie SCRUM princípy a Agilný Manifesto
 • Predstavenie prínosov frekventovaných “releases“ vďaka Scrum

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – III. úroveň

 • Predstavenie prínosu riadenia DevOps
 • Predstavenie 3-ways DevOps princípov
 • Predstavenie DevOps kultúry a Lean managementu
 • Predstavenie ITIL® ako “najlepšej praktiky“ pre riadenie IT služieb
 • ITIL® 4 procesný rámec pre riadenie IT služieb
 • ITIL® service value system
 • ITIL® service value chain
 • ITIL® 4 DevOps Simulation introduction

 

Prehľad najbližších termínov rýchlokurzov:

Názov kurzu Dátum Čas / Jazyk Čas / Jazyk

PRINCE2 Agile® rámec projektového riadenia

30. 4. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

PRINCE2® vodopádová metóda riadenia projektov

7. 5. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

ITIL®v3 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb

15. 5. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

ITIL®4 Service Management procesný rámec pre riadenie IT služieb

22. 5. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

IT4IT rámec pre riadenie IT služieb z pohľadu businessu

4. 6. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

Riadenie Projektov, Programov a Portfólia

11. 6. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – I. úroveň

18. 6. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – II. úroveň

25. 6. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

Návod pre úspešnú Digitálnu Transformáciu – III. úroveň

2. 7. 2020 9:00 – 12:30 čeština 13:00 – 16:30 angličtina

*Termíny kurzov budeme pravidelne aktualizovať.

 

Cena rýchlokurzov:

S ohľadom na aktuálnu situáciu okolo COVID-19 sme pre Vás pripravili akčné ceny kurzov:

 • Cena 1 kurz = 139 EUR bez DPH / teraz akčná cena 79 EUR bez DPH
 • Cena za balíček 2 kurzov = 249 EUR bez DPH / teraz akčná cena 139 EUR bez DPH
 • Cena za balíček 3 kurzov = 359 EUR bez DPH / teraz akčná cena 209 EUR bez DPH
 • Cena za balíček 5 kurzov = 599 EUR bez DPH / teraz akčná cena 339 EUR bez DPH
 • Cena za všetkých (9) kurzov = 959 EUR bez DPH / teraz akčná cena 569 EUR bez DPH

Registrácia prebieha prostredníctvom emailu edu@edutrainings.cz. V emaily prosím uveďte názov, termín vrátane času kurzu, kedy chcete kurz absolvovať. Hneď po tom čo Vám bude registrácia potvrdená, obdržíte ďalšie informácie k prihláseniu sa na kurz. Po absolvovaní kurzu obdržíte certifikát EDU Trainings o absolvovaní kurzu.

 

Povaha rýchlokurzov je rýchla a intenzívna. Bez ohľadu na to, koľko máte rokov, ako ste skúsený, alebo ako nerozhodne sa cítite pri podnikaní prvých krokov vo svojom rozvoji, budú rýchlokurzy vždy tou najlepšou voľbou na Vašej ceste k novým znalostiam.

Podobné články