PRINCE2® najrozšírenejšia metóda riadenia projektov

3. 7. 2019

Podľa dostupných informácií bolo viac ako 1 milión skúšok PRINCE2® absolvovaných vo viac ako 150 krajinách sveta, čo z neho robí svetovú jednotku na trhu pre projektové riadenie. PRINCE2® poskytuje štruktúrovanú metódu riadenia projektov, ktorá vedie jednotlivcov i organizácie k základom úspešného projektu bez ohľadu na typ spoločnosti a oblasť jej zamerania.

Čo získa organizácia zavedením riadenia projektov podľa PRINCE2®?

  • Projekty budú vykazovať vyššiu úspešnosť v plnení termínov, rozpočtu a rozsahu.
  • Jasne definované zodpovednosti, každý vie, čo má robiť a za čo je zodpovedný.
  • Rovnováhu medzi účinnou správou a riadením projektu (projektový manager).
  • Presný reporting pre všetky zainteresované strany.
  • Jednotné riadenie rizík.

 KARIÉRA projektového managera

  • 85% držiteľov certifikátov PRINCE2® uviedlo, že PRINCE2® im pomáha pri kariérnom postupe, maximalizuje ich projektový úspech
  • Jednoduché použitie metódy „ako na to“ na spustenie ďalších projektov, ktoré môžu byť prispôsobené každému prostrediu.

Máte na starosti riadenie projektu alebo sa na jeho riadenie spolupodieľate? Znalosť metodiky PRINCE2® a jej využitia v praxi vám zaručí úspešnosť projektu a dosiahnutie stanovených cieľov. Po absolvovaní školenia od EDU Traninings budete pripravení získať medzinárodne uznávanú certifikačnú skúšku. 

 

Viac informácií a prehľad kurzov

Podobné články