Premenovanie PRINCE2 2019 & PRINCE 2017

4. 12. 2019

Radi by sme vás informovali, že od 1. januára 2020 bude PRINCE2 2017 označovaný ako 6. vydanie PRINCE2 a PRINCE2 2009 bude označovaný ako 5. vydanie PRINCE2. Dôvodom tohto premenovania je zaistiť, aby jazyk PRINCE2 bol v súlade s jazykom používaným inými rámcami v odbore.

PeopleCert a AXELOS už začali robiť zmeny na svojich webových stránkach, obsahoch a platformách, ktoré budú dokončené
do 1. januára 2020.

Tieto zmeny sa premietnu tiež v našej ponuke kurzov, a to najneskôr do marca 2020. Pôjde predovšetkým o premenovanie PRINCE2 2017 a PRINCE2 2009 na PRINCE2 6. vydanie a PRINCE2 5. vydanie a to na našom webe a v marketingových materiáloch. Zmeny sa budú vzťahovať na všetky novo vytlačené kópie pokynov a podporných materiálov.

 

PONUKA KURZOV PRINCE2

 

Podobné články