Posledné termíny kurzov ITIL® v3

23. 8. 2021

V náväznosti na blížiace sa ukončenie ITIL® v3 (do konca roka 2021), o ktorom sme informovali v predchádzajúcom článku, by sme vás radi pozvali na posledné otvorené termíny pokročilých kurzov ITIL®v3. Tieto kurzy sú cestou k získaniu 17 potrebných kreditov ITIL®v3 alebo certifikácie ITIL® Expert, vďaka ktorým sa stanete spôsobilými k absolvovaniu prechodového modulu ITIL®4 Managing Professional. Pokiaľ ste držiteľom iba certifikácie ITIL®v3 Foundation, najvýhodnejšou cestou je absolvovanie kurzu ITIL®4 Foundation a ďalších modulov tejto verzie. Viac informácií o systéme kreditov a odporúčaní nájdete tu.

ITIL® 4 Managing Professional Transition

Investovali ste hodiny času štúdia a prešli celou certifikačnou schémou ITIL® v3 alebo ste nazbierali aspoň 17 kreditov? Tento kurz slúži ako bridge medzi starou verziou ITIL® v3 a novým ITIL® 4.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
20. 9. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
22. 11. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® v3 Intermediate Lifecycle

ITIL® 3 Service Design

Kurz sa zameriava na návrh IT služieb, zahŕňa témy IT architektúr, procesov, princípov a dokumentácie.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
20. 9. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
29. 11. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Service Operation

Modul Service Operation sa zameriava na princípy, procesy, prevádzkové činnosti a funkcie, ktoré pomáhajú organizáciám úspešne riadiť výkon svojich produktov a služieb.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
11. 10. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
22. 11. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Service Strategy

Vďaka modulu Service Strategy získate znalosti a techniky, ktoré vám pomôžu riadiť riziká, plniť a rozvíjať strategické ciele v rámci organizácie alebo jednotlivých programov.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
4. 10. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
13. 12. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Service Transition

Modul Service Transition sa zameriava na procesné a praktické prvky, techniky riadenia potrebné pre vytváranie, testovanie a implementáciu produktov a služieb.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
20. 9. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
8. 11. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Continual Service Improvement

Technikami “neustáleho zlepšovania IT služieb” v celom životnom cykle ITIL® vás prevedie kurz Continual Service Improvement.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
25. 10. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
29. 11. 2021 3 dny On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® v3 Intermediate Capability

ITIL® 3 Operational Support and Analysis

Kurz Operational Support and Analysis je zameraný na zásady prevádzky služieb, riadenie udalostí, riadenie problémov, riadenie prístupov a plnenie požiadaviek.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
6. 10. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Service Offerings and Agreements

V kurze Service Offerings and Agreements so zameraním na terminológiu procesov, úloh, funkcií a činností súvisejúcich s fázou Service Design, životného cyklu riadenia služby IT na základe (verzie 3) infraštruktúrnej knižnice ITIL®.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
22. 11. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Planning, Protection & Optimization

Kurz sa zameriava na praktické uplatňovanie postupov Planning, Protection & Optimization, k zaisteniu kapacity, dostupnosti, kontinuity služieb IT, zabezpečenie informácií a riadenie dopytu.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
11. 10. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® 3 Release, Control and Validation

Toto školenie sa podrobne zaoberá procesmi a nástrojmi podpory prechodu služieb a ich súčastí. Jedná sa o procesy Change Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfillment, Service Evaluation and Knowledge Management.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
8. 11. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

ITIL® Expert

ITIL® 3 Managing Across The Lifecycle

Managing Across the Lifecycle je posledným zo školiacich modulov Service Lifecycle/Service. Vedie k získaniu odborného certifikátu ITIL® Expert in IT Service Management. Cieľom kurzu je pomôcť odborníkom aplikovať a integrovať svoje znalosti ITIL® v reálnom prostredí a na svojom vlastnom pracovisku.

Počiatočný dátum Dĺžka kurzu Miesto Jazyk
13. 9. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN
6. 12. 2021 5 dní On-line / Praha / Bratislava CZ / SK / EN

Viac informácií a registrácia

PRINCE2® a ITIL® sú registrované ochranné známky spoločnosti AXELOS Limited, používané s dovolením spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. EDU Trainings je akreditovanou školiacou a testovacou organizáciou.

Podobné články