PeopleCert predstavil novú verziu PRINCE2® 7!

12. 9. 2023

PeopleCert, celosvetový líder v oblasti osvedčených postupov pre riadenie IT služieb a projektov, oznamuje vydanie PRINCE2® 7, najnovšej aktualizácie celosvetovo uznávanej a rešpektovanej metódy riadenia projektov. PRINCE2® 7 bude aj naďalej ponúkať škálovateľný prístup k riadeniu projektov so zameraním na flexibilitu a prispôsobivosť, ktoré si vyžaduje dnešné rýchlo sa meniace digitálne prostredie. Táto aktualizácia bola navrhnutá pre všetkých odborníkov, vrátane tých, ktorí sa chcú stať projektovými manažérmi alebo už majú skúsenosti v tejto oblasti, s použitím jednoduchšieho jazyka a obsahu.

Kľúčové novinky PRINCE2® 7:

  1. Univerzálna použiteľnosť: PRINCE2® 7 je relevantný pre všetkých odborníkov, nielen pre projektových manažérov. Prístup zameraný na projekty si môžu osvojiť tí, ktorí sa podieľajú na projektových činnostiach v akomkoľvek odvetví.
  2. Najnovšie rady týkajúce sa umelej inteligencie (AI): PRINCE2® 7 integruje najnovšie rady týkajúce sa umelej inteligencie (AI), ktoré umožňujú využívať prediktívne a analytické schopnosti AI na efektívne a inovatívne riadenie projektov.
  3. Dôraz na riadenie ľudí: PRINCE2® 7 kladie dôraz na efektívne riadenie ľudí a význam ľudského kapitálu pre úspech projektu, čo umožňuje tímom vyniknúť a dosahovať výnimočné výsledky.
  4. Väčšia flexibilita a prispôsobenie: Keďže každý projekt je jedinečný, PRINCE2® 7 poskytuje väčšiu flexibilitu a možnosti prispôsobenia, aby bolo možné rámec prispôsobiť špecifickým požiadavkám vášho projektu.
  5. Osvojenie si digitálnych technológií a správy údajov: v čoraz digitálnejšom svete vás PRINCE2® 7 vybaví nástrojmi na efektívne využívanie digitálnych technológií a správu údajov, čím zabezpečí, že vaše projekty budú v digitálnej ére vždy o krok vpred.
  6. Začlenenie udržateľnosti do výkonu projektu. PRINCE2® 7 zahŕňa udržateľné postupy, ktoré sa zaoberajú environmentálnou a sociálnou zodpovednosťou.
  7. Kompatibilita s Agile, Lean a ITIL: Prispôsobivosť PRINCE2® 7 sa rozširuje na kompatibilitu s ďalšími populárnymi metódami, ako sú Agile, Lean a ITIL, čím sa zabezpečuje bezproblémová integrácia na zlepšenie výkonnosti projektov.

A kedy sa môžete tešiť na prípravné kurzy k tejto novej verzii PRINCE2® 7?

V súčasnosti pracujeme na tom, aby ste sa na novú verziu certifikácie mohli pripraviť čo najskôr.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o novom vydaní PRINCE2® 7, pozrite si informácie na oficiálnej webovej stránke PeopleCert. O ďalších novinkách týkajúcich sa certifikácií a kurzov PRINCE2® vás budeme informovať!

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Podobné články