Oplatí sa investovať do IT certifikácií?

20. 7. 2021

Pearson VUE, spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou s testovaním odborníkov z IT odvetvia, vydala výsledky svojej najaktuálnejšej štúdie pod názvom 2021 Správa o hodnote certifikácií (2021 Value of Certification report). V tejto štúdii skúmala dáta od 29 000 respondentov, ktorí získali certifikáciu a absolvovali skúšky za posledný rok. Výsledné data ukazujú, že certifikácie nemajú iba rastúci význam naprieč IT sektorom, ale zároveň to, že IT certifikácie poskytujú hodnotu jednotlivcom, ktorí ju získali.

V tomto článku sme sa rozhodli zverejniť niektoré body štúdie, ktoré môžu byť zaujímavé pre uchádzača akejkoľvek IT certifikácie. Veríme, že vám tieto body pomôžu v rozhodovaní na vašej certifikačnej ceste a dúfame, že vám získané certifikácie pomôžu vo vašom osobnom i kariérnom raste.

Motivácia

Najväčšou motiváciou pre získanie IT certifikácie je držanie kroku s technickým pokrokom. Zvyšovanie kvalifikácie je teda najväčšou motiváciou celkom pre 73% respondentov. Zajímavosťou je, že zvýšená potreba technológií spôsobená pandémiou COVID-19 vyvolala pocit naliehavosti pre získanie IT zručností a bola tak motiváciou pre 30% kandidátov k certifikovaniu.

Nárast alebo pokles testovania? 

V porovnaní s minulým rokom došlo u testovaných kandidátov k 16% nárastu testovania. Správa rovnako poukazuje na nárast počtu tých, ktorí si testy zaplatili sami, hoci im spoločnosti certifikácie pred tým platila. To bolo pripisované ekonomickým dopadom pandémie. Pre jednotlivcov to nemusí byť tak povzbudivé, ale znamená to, že získate certifikát. I keď spoločnosť nebude za certifikáciu platiť, stale stojí za to v nej pokračovať. 

Krátkodobá alebo celoživotná cesta?

Napriek tomu, že väčšina kandidátov zvažuje IT certifikáciu až po zahájení svojej kariéry, počet dosiahnutých certifikácií sa hromadí. Priemerný počet certifikácií, ktoré majú kandidáti mladší ako 24 rokov sú štyri, zatiaľčo tí starší ako 55 rokov majú certifikácií desať. Z oslovených kandidátov, ktorí získali certifikáciu v roku 2020, plánuje 86% pokračovať v ďalších certifikáciách.

Dôvodov, prečo sa certifikovať je ešte viac! Celú štúdiu si môžete bezplatne stiahnuť priamo na stránkách PearsonVUE. Pokiaľ váhate vo vašej certifikačnej ceste, obráťte sa na nás pomocou emailu na edu@edutrainings.cz alebo telefonicky na +420 731 175 867. Radi vám pomôžeme s orientáciou v oblasti IT vzdelávania a certifikácie. EDU Trainings je autorizovaným testovacím centrum Pearson VUE. Viac informácií o testovaní nájdete na odkaze nižšie.

Informácie o certifikáciách Kompletná ponuka IT kurzov

Podobné články