ISTQB EDU
ISTQB EDU

Nový sylabus ISTQB® CTFL 2018

1. 7. 2018

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) vydáva nový sylabus Certified Tester Foundation Level 2018 (CTFL). Foundation Level je základom programu ISTQB® Certified Tester, ktorý poskytuje základné porozumenie a vedomosti každému, kto sa zaoberá testovaním.

Nová učebná osnova (sylabus) 2018 dopĺňa terminológiu a štandardy testovania; aktualizácie odrážajú spätnú väzbu trhu a súčasný stav oblasti testovania softvéru. Znalostný základ bol aktualizovaný s väčším dôrazom na praktické využitie a dôležitosť na trhu.

Download Foundation Level sylabus 2018

Kandidáti na certifikáciu by sa mali pripraviť na certifikačnú skúšku už na základe nových vzdelávacích cieľov. Skúšky podľa sylabusu 2011 v angličtine budú dostupné do 4. júna 2019, v iných jazykoch potom do 4. decembra 2019. Nový sylabus 2018 aj testové otázky budú preložené do slovenského a českého jazyka organizáciou Czech and Slovak Testing Board (CaSTB), regionálnym zástupcom ISTQB® pre Českú a Slovenskú republiku.

O ISTQB®

International Software Testing Qualifications Board je medzinárodne rešpektovaná organizácia na certifikovanie softwarových testerov založená v roku 2002 so sídlom v Belgicku. Toto neziskové združenie tvorí komunitu profesionálnych softwarových testerov prostredníctvom medzinárodne uznávaných štandardov testovania a certifikácie. Aktuálne sa skladá z 58 členských organizácií s pokrytím v 82 štátoch sveta, má celosvetovo viac ako 300 akreditovaných poskytovateľov školení a viac ako 570 000 vydaných certifikácií.

Podobné články