Najčastejšie otázky účastníkov kurzov PRINCE2

5. 8. 2019

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments 2) je medzi projektovými manažérmi jednoznačne najpopulárnejšia metodika,
ktorá zvyšuje efektivitu, rozširuje znalosti, poskytuje praktické návody a zručnosti potrebné pre úspešnú realizáciu projektov. Pomáha s riadením projektov nielen projektovým manažérom, ale aj týmom.

Spýtali sme sa lektora kurzov PRINCE2 Jana Hospesa na najčastejšie otázky účastníkov školení.

 1. Kde sa vzala metodika PRINCE2?
  Bola vyvinutá na základe staršej metodiky riadenia projektov v oblasti informačných technológií zvaných PROMP II, ktorú používala štátna správa vo Veľkej Británii. V roku 1996 bola premenovaná na PRINCE2 a začala sa viac používať aj v komerčnej sfére. Po jej úspešnej adaptácii sa v oblasti IT projektov rozšírila
  na projektové riadenie obecne. 
 2. Aké sú metódy PRINCE2?
  PRINCE2 možno ľahko prizpôsobiť rôznym projektom a prostrediam. Jedná sa o jasne definovaný rámec s úlohami, zodpovednosťami, zásadami a procesmi, ktoré sa ľahko učia a používaju. PRINCE2 je otvorený, flexibilný a jeho používanie rýchlo rastie. V niektorých krajinách je takmer povinné byť certifikovaný v PRINCE2 ako projektový manažér, často kvôli požiadavkám verejného sektoru.
 3. Na aké projekty možno metodiku využiť?
  Metodika vám pomôže rovnako dobre odriadiť malé aj veľké projekty. Obrovskou výhodou je fakt, že je modulárny a môžete z neho vyúžiť vždy to, čo má pre váš projekt zmysel. PRINCE2 je technologicky aj odborovo neutrálny. Je aplikovateľný na IT NonIT projekty a skvelo funguje vo všetkých odboroch, či priemyslových odvetviach.
 4. Na čo sa sústredí update PRINCE2 2017?
  PRINCE2 2017 predstavuje prvú veľkú aktualizáciu od roku 2009. Cieľom aktualizácie PRINCE2 2017 nebolo meniť to čo funguje, ale doplniť nové poznatky a ukázať príklady prispôsobenia metodiky. Preto bola zachovaná štruktúra metodiky, a tak tu stále nájdete 7 Princípov, 7 Procesov a 7 Tém. Novo bola doplnená rada agilných prvkov a vyšší dôraz sa kladie na:
  • prispôsobenie metodiky praktickým potrebám
  • tailoring (adaptácia projektu na konkrétne prostredie)
  • zreteľnejšia súvislosť medzi témami
  • praktické uplatnenie zásad riadenia projektu s príkladmi, doporučeniami a tipmi
 5. Možno očakávať, že po update príde ďalšia verzia PRINCE3
  V žiadnom prípade nejde o prvý krok, či niečo podobné smerom k PRINCE3. Metodika PRINCE2 vychádza z pôvodnej metódy projektového riadenia PRINCE. Aktualizácia 2017 nemení osvedčený model 7 Princípov, Procesov a Tém projektového riadenia.
 6. Aké je časové obmedzenie certifikácie?
  Základná úroveň PRINCE2 Foundation platí doživotne, čo zatiaľ žiadna z ďalších certifikácií neponúka. Pre vyššiu úroveň – Practitioner platia podobné zásady jako pre iné certifikácie a to,
  že certifikáciu je nutné po 3 rokoch obnoviť.

Ďalšie dotazy k metodike PRINCE2 vám radi zodpovieme na našom školení. Napríklad na garantovanom kurze PRINCE2® 2017 Foundation, ktorý sa koná už 12.8.2019 v Prahe.

Prehľad kurzov PRINCE2®

Podobné články