Najbližšie termíny kurzov ITIL® 3 Intermediate

13. 5. 2019

ITIL je populárny, medzinárodne uznávaný štandard pre riadenie a správu IT služieb. Ak ste už získali nejaký certifikát ITIL® 3 Foundation, pokračovať môžete v moduloch Lifecycle Stream, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz životného cyklu IT služieb.

Pomôžeme vám s prípravou na získanie potrebnej certifikácie, vyberajte z najbližších termínov kurzov ITIL 3 Intermediate, ktoré prebiehajú v Prahe v českom jazyku:

 

Dátum Názov kurzu Jazyk kurzu Registrácia
3. – 5. 6. ITIL® 3 Service Design čestina REGISTRÁCIA
10. – 12.6.  ITIL® 3 Servis Strategy  čestina REGISTRÁCIA
24. – 26.6. ITIL® 3 Service Transition čestina REGISTRÁCIA
29. – 31.7. ITIL® 3 Service Operation  čeština REGISTRÁCIA
15. – 17.7. ITIL® 3 Service Design čeština REGISTRÁCIA

 

Viac o školení:

Zameriava sa na návrh služieb IT a zahŕňa architektúry, procesy, zásady a dokumentáciu, ktoré vám umožňujú navrhnúť služby, ktoré zodpovedajú potrebám organizácie alebo programu, je jedným z piatich modulov ITIL® Service Lifecycle. Toto školenie vedie nielen k získaniu s samotnej kvalifikácie  pre oblasť Návrh služby, avšak je zároveň jedným z modulov životného cyklu vedúcich k získaniu kvalifikácie odbornej úrovne ITIL Expert. Školenie sa zaoberá všetkými aspektmi oblasti Návrh služby a vychádza z manuálu ITIL 3.

 

Pomôže Vám navrhnúť, vyvíjať a implementovať stratégiu poskytovateľa služieb, ktorá sa prispôsobuje organizačnej stratégii. Toto školenie je zamerané na činnosti súvisiace s premenou ITSM na strategické aktívum a na riadiace stratrégie v priebehu životného cyklu služby. Medzi témy, ktorými sa školenie zaoberá, patrí stratégia služby, ktorá definuje služby a priestor na trhu, správa portfólia, riadenie dopytu a finančné riadenie. Obsahom školenia sú tiež rozhodujúce faktory úspechu a riziká spolu s vykonávaním strategických hodnotení.

 

Toto školenie sa zameriava na procesné a praktické prvky a techniky riadenia potrebné pre vytváranie, testovanie a implementáciu produktov a služieb. Tento modul ďalej ukazuje, ako môže byť prechod služby použitý na ďalšie fázy životného cyklu IT služieb a môže byť základom rozhodnutia počas fázy stratégie a prevádzky. Je jedným z piatich modulov ITIL® Service Lifecycle. Toto školenie sa zaoberá súčasťou životného cyklu ITIL 3 nazývanú Service Transition. Medzi preberané témy patrí zmenové riadenie, riadenie servisných aktív a konfigurácia, service release and deployment, vyhodnotenie a odskúšanie služby, vyhodnotenie funkčnosti a rozhodovanie v systéme Service Management Knowledge (SMKS).

 

Zameriava sa na funkcie, princípy, procesy a prevádzkové činnosti, ktoré umožňujú jednotlivcom i organizáciám úspešne riadiť a zlepšovať ich správu IT služieb, je jedným z piatich modulov ITIL® Service Lifecycle. Tento modul sa zameriava na koordináciu a realizáciu činností súvisiacich s priebežným riadením a prevádzkovaním produktov alebo služieb. Zahŕňa tiež technologické a podporné zdroje používané na ich poskytovanie. Prevádzka služby v oblasti poskytovania služieb umožňuje organizáciám a IT tímom efektívne prevádzkovať a udržiavať produkty a služby, ktoré vyvíjajú, a zabezpečujú tak, aby ich užívatelia mali k dispozícii účinné zdroje.

Podobné články