Mäkké zručnosti pre HR špecialistov: Prečo na nich záleží a ako ich rozvíjať?

23. 2. 2023

Ako odborník v oblasti ľudských zdrojov máte za úlohu riadiť najcennejšie aktíva každej organizácie: jej zamestnancov. Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúcu dynamiku pracoviska potrebujete mať množstvo zručností, ktoré presahujú iba technické znalosti. Tu prichádzajú k slovu mäkké zručnosti. V tomto príspevku na blogu sa budeme zaoberať významom mäkkých zručností pre pracovníkov HR a tým, ako vám môže spoločnosť EDU Trainings pomôcť pozdvihnúť vašu kariéru v oblasti HR vďaka kurzom mäkkých zručností.

Podľa výskumu vykonaného Harvardskou univerzitou sa 85 % úspechu človeka na pracovisku pripisuje jeho mäkkým zručnostiam, ako je komunikácia, tímová práca a vedenie, zatiaľ čo iba 15 % úspechu je možné pripísať tvrdým zručnostiam. Iná štúdia vykonaná spoločnosťou CareerBuilder zistila, že 77 % zamestnávateľov sa domnieva, že soft skills sú rovnako dôležité ako hard skills, pričom 16 % týchto zamestnávateľov považuje mäkké zručnosti za ešte dôležitejšie.

Ako personalista musíte mať širokú škálu mäkkých zručností, aby ste boli vo svojej funkcii efektívne. Napríklad emočná inteligencia a empatia vám pomôžu riešiť problémy so zamestnancami a budovať pozitívne vzťahy na pracovisku, čo vedie k vyššej angažovanosti, udržaniu zamestnancov a produktivite. Zručnosti v oblasti spolupráce a riešenia konfliktov vám pomôžu riešiť spory a vytvárať pozitívne a inkluzívne pracovné prostredie. Zručnosti kritického myslenia a riešenie problémov vám pomôžu identifikovať a vyriešiť zložité problémy v oblasti ľudských zdrojov, zatiaľ čo zručnosti v oblasti riadenia času a prispôsobivosti vám pomôžu orientovať sa v rýchlom a neustále sa meniacom pracovnom prostredí.

Vďaka kurzom mäkkých zručností si môžete osvojiť zručnosti, ktoré potrebujete na to, aby ste vo svojej funkcii vynikli. Naše kurzy pokrývajú celý rad tém, vrátane komunikácie, tímovej práce, asertivity, riešenia problémov, vedenia, firemnej kultúry, spolupráce, riešenia konfliktov a kritického myslenia. Budete sa učiť aj na prípadových štúdiách, ktoré vám pomôžu aplikovať získané znalosti na reálne scenáre.

Aby sme to zhrnuli, význam mäkkých zručností v oblasti ľudských zdrojov je veľký a ich rozvoj môže viesť k významným prínosom tak pre personalistu, ako aj pre organizáciu ako celok. Vyberte si jeden z kurzov mäkkých zručností prispôsobených špecifickým potrebám pracovníkov HR a investícia do týchto kurzov vám môže pomôcť pozdvihnúť vašu kariéru v oblasti HR a dosiahnuť úspech vo vašej úlohe.

Ste pripravení posunúť svoju kariéru v oblasti ľudských zdrojov na vyššiu úroveň? Prihláste sa do našich kurzov soft skills ešte dnes a odhaľte svoj potenciál personalistu.

Podobné články