Seminar
Seminar

Kurzy CISA a CRISC od ISACA Czech Republic Chapter

9. 3. 2022

CISA

Czech Republic Chapter organizuje pre záujemcov o získanie medzinárodnej certifikácie „Certified Information Systems Auditor“ (CISA) intenzívny kurz na získanie základných znalostí pre prípravu na túto skúšku. Prípravný kurz bude zameraný na obsahovú stránku skúšok podľa „CISA Review Manual“. Cieľom kurzu je zoznámenie účastníkov s logikou prípravy na skúšku a jej priebehom, so skladbou otázok podľa jednotlivých domén a najmä s odbornou náplňou jednotlivých domén skúšky. Tento kurz je vedený skúseným lektorom Ing. Jánom Fantom, CISA, CRISC v češtině. K samotnej skúške je však bezpodmienečne potrebná znalosť angličtiny. Kurz obsahuje úvodnú časť (cca 1-2 hod.), ktorá sa skladá z vysvetlenia organizačných pokynov na skúšku, priebehu samotnej skúšky a odporúčania literatúry na prípravu a odbornú časť, ktorá pokrýva problematiku každej domény vrátane prípadových štúdií a praktických otázok.

5 domén, z ktorých sa skúška skladá:

  1. Information System Auditing Process
  2. Governance and Management of IT
  3. Information Systems Acquisition, Development, and Implementation
  4. Information Systems Operations, Maintenance and Business Resilience
  5. Protection of Information Assets

Na záver kurzu si účastníci vyskúšajú CISA skúšku pred oficiálnym termínom. Účelom tohto testu je, aby si každý účastník kurzu preveril svoje znalosti, prípadne aj oblasti potrebné na doplnenie a vyskúšal si, ako budú samotné skúšky prebiehať.

Dátum Dĺžka kurzu Miesto konania Cena Registrácia
26.4.2022 3 dni EDU Trainings (Táborská 619/46, 140 00 Praha 4 – Nusle) 420 EUR alebo 10.500 CZK (bez DPH) E-mailom (edu@edutrainings.cz)

CRISC

Czech Republic Chapter organizuje pre záujemcov o získanie medzinárodnej certifikácie „Certified in Risk Information Systems Control“ (CRISC) trojdňový intenzívny kurz na získanie základných znalostí na prípravu na túto skúšku. Prípravný kurz bude zameraný na obsahovú stránku skúšok podľa „CRISC Review Manual“. Cieľom kurzu je zoznámenie účastníkov s logikou prípravy na skúšku a jej priebehom, so skladbou otázok podľa jednotlivých domén a najmä s odbornou náplňou jednotlivých domén skúšky. Tento kurz je vedený skúseným lektorom Ing. Jánom Fantom, CISA, CRISC v češtině. K samotnej skúške je však bezpodmienečne potrebná znalosť angličtiny. Kurz obsahuje úvodnú časť (cca 1-2 hod.), ktorá sa skladá z vysvetlenia organizačných pokynov na skúšku, priebehu samotnej skúšky a odporúčania literatúry na prípravu a odbornú časť, ktorá pokrýva problematiku každej domény vrátane prípadových štúdií a praktických otázok.

4 domény, z ktorých sa skúška skladá:

  1. IT Risk Identification
  2. IT Risk Assessment
  3. Risk and Response Mitigation
  4. Risk and Control Monitoring and Reporting

Na záver kurzu si účastníci vyskúšajú CRISC skúšku pred oficiálnym termínom. Účelom tohto testu je, aby si každý účastník kurzu preveril svoje znalosti, prípadne aj oblasti potrebné na doplnenie a vyskúšal si, ako budú samotné skúšky prebiehať.

Dátum Dĺžka kurzu Miesto konania Cena Registrácia
10.5.2022 3 dni EDU Trainings (Táborská 619/46, 140 00 Praha 4 – Nusle) 420 EUR alebo 10.500 CZK (bez DPH) E-mailom (edu@edutrainings.cz)

Podobné články