Kurzy Business Analysis

2. 7. 2019

Získajte zručnosti ako správne identifikovať potreby a nájsť najlepšie riešenie na základe čo najpresnejšej analýzy. Prostredníctvom kurzov oblasti Business Analysis vám pomôžeme zlepšiť procesy vo firme tak, aby ste mohli pracovať lepšie a efektívnejšie.

Zmeny hrajú v dnešnej dobe úlohu nevyhnutnú pre rast a prežitie firiem. Implementáciou zmien vytvárame novú hodnotu vo forme zlepšených podnikových procesov, nových výrobkov a služieb.

Školenie je zamerané na „best practices“ v oblasti business analýzy je založené na metodike BABOK® s použitím konkrétnych príkladov, prípadových štúdií a skupinových cvičení.

 

BABOK® Guide Business Analysis Body of Knowledge

 BABOK® Guide je najuznávanejší štandard v oblasti biznis analýzy. Ak hľadáte osvedčenú metodiku pre business analýzu, vybrali ste správne. Ide o najdôveryhodnejšiu a najspoľahlivejšiu metodiku v tejto oblasti. Je odborovo nezávislá, takže ju môžete využiť v akomkoľvek prostredí. BABOK® pomáha manažérom napĺňať strategické ciele, vytvárať hodnotnejšie podklady pre manažérske rozhodovanie, reporty a výstupy.

 

Prehľad kurzov:

Basic

Advanced

 

Podobné články