Kepner EDU
Kepner EDU

Kepner-Tregoe prakticky

3. 9. 2018

Metodika Kepner-Tregoe pre riešenie problémov a rozhodovania je postup ako krok za krokom úspešne riešit problémy, dávať im správne priority, robiť správne rozhodnutia a analyzovať potenciálne riziká alebo príležitosti. Procesy, ktoré patria do tejto metodiky, vybavia súčasných a budúcich vedúcich aj samotných pracovníkov potrebnými zručnosťami pre efektívne zvládanie úloh.

3-dňový kurz Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionálne rozhodovanie je vedený certifikovaným lektorom. Po absolvovaní kurzu je možné skladať voliteľnú certifikačnú skúšku a získať tak certifikát preukazujúci schopnosť aplikovať metódy Kepner-Tregoe v praxi.

Najbližší termín kurzu: 10. – 12. októbra 2018 (v angličtine)

Čo môžete od kurzu očakávať:

 • Naučíte sa používať metódy Kepner-Tregoe prakticky a zvýšite tak svoju efektivitu.
 • Budete pracovať s originálnymi Kepner-Tregoe materiálmi (príručky, procesné pracovné listy, plagáty procesov, prípady na riešenie) v angličtine.
 • Oboznámite sa so základnými procesmi metodiky na riešenie problémov a rozhodovania:
  – Vyhodnotenie situácie (Situation Appraisal): Systematické uvažovanie pri zložitých situáciách
  – Analýza problému (Problem Analysis): Systematické uvažovanie pri riešení zložitejších problémov
  – Rozhodovacia analýza (Decision Analysis): Systematické uvažovanie na dôležité rozhodnutia
  – Analýza potenciálnych problémov (Potential Problem Analysis): Systematické uvažovanie pre riadenie rizík
  – Analýza príležitostí (Potential Opportunity Analysis): Systematické uvažovanie pre maximálny výťažok
 • Získate certifikát o absolvovaní kurzu (certifikát je vydaný až niekoľko týždňov po kurze na základe 3 situácié z praxe, ktoré uchádzač vyriešil pomocou metódy Kepner-Tregoe).

Kurz je obohatený o pútavé výukové formy:

 • Takmer 3 hodiny ilustrativnych ukážok a hraných prípadových štúdií vo video formáte
 • Sada 25 reálnych prípadov na výučbu a precvičovanie metodiky
 • Aplikícia pre mobilné zariadenia, ktorá podporuje použitie KT metodiky v praxi
 • Integrované internetové diskusné fórum a prístup k ďalšiemu obsahu, ktorý podporuje KT koncepty a pripomína KT metodiku

Posledná aktualizácia: 4. 9. 2018

Podobné články