Je inflácia dobrým dôvodom na zvýšenie platu? A ako oň požiadať?

23. 3. 2023

Kedy je správny čas požiadať o zvýšenie platu? Obdobie rastu cien ponúka ideálny čas s veľkým argumentom v podobe inflácie. Ale pozor, nemali by sme sa spoliehať len na infláciu. Predovšetkým v čase inflácie nemusí byť spoločnosť v dobrej kondícii, ale ide o vonkajší vplyv, ktorý nemá nič spoločné s vašou výkonnosťou, schopnosťami alebo prínosom pre spoločnosť.

Rozhodne je dôležité, aby ste sa nechceli uspokojiť s tým, čo máte, a aby ste vedeli požiadať o zvýšenie platu, ak si ho zaslúžite. Máte pocit, že váš prínos pre spoločnosť sa zvyšuje, ale nie ste zaň náležite odmeňovaní? Nasledujúce tipy vám pomôžu, ako požiadať o zvýšenie platu s citom a hlavne s úspechom.

Venujte pozornosť svojim vlastnostiam a výkonu

Predtým, ako požiadate o zvýšenie platu, je dôležité, aby váš výkon zodpovedal mzde, o ktorú žiadate. Preto sa uistite, že ste úspešní v tom, čo robíte. Tvrdo pracujte, rozvíjajte sa a nebojte sa požiadať nadriadených o spätnú väzbu.

Pripravte si argumenty

Premyslite si, čo by ste chceli povedať svojmu nadriadenému, keď budete žiadať o zvýšenie platu. Pripravte si zoznam dôvodov, prečo si zaslúžite viac peňazí. Tieto argumenty by mali vychádzať z vašich výkonov, zručností, skúseností, certifikátov a znalostí. Zvážte hodnotu, ktorú prinášate spoločnosti.

  • Nie je na škodu urobiť si malý prieskum trhu. Zistite, aký je priemerný plat pre vašu pozíciu v danom odvetví. To vám pomôže určiť realistickú sumu, ktorú by ste mohli žiadať.
  • Ak ste za posledný čas získali väčšiu zodpovednosť, je to dobrý argument na to, aby ste požiadali o zvýšenie platu. Ukážte, že ste pripravení prevziať väčšiu zodpovednosť a zvládnuť ju.
  • Pripravte si aj plán rozvoja, ktorý ukáže, ako sa chcete ďalej rozvíjať vo svojej kariére a ako by vám zvýšenie platu mohlo pomôcť dosiahnuť vaše ciele.

Komunikujte s rešpektom a profesionálne

Keď sa s nadriadeným rozprávate o zvýšení platu, buďte úctiví a profesionálni. Hovorte úctivo a dbajte na to, aby všetky vaše vyjadrenia boli dobre podložené a starostlivo formulované. Buďte presvedčení o sebe a svojej práci, ale zároveň sa snažte udržiavať dobré pracovné vzťahy.

Teraz už stačí len prijať záväzok. Využite pravidelné stretnutia s nadriadeným alebo požiadajte o stretnutie, na ktorom by ste prediskutovali svoju budúcnosť v spoločnosti. Nezanedbávajte prípravu a predovšetkým buďte sami o sebe presvedčení, že si zaslúžite zvýšenie platu!

Podobné články