ITIL dnes – čo využiť a čo neočakávať

15. 2. 2019

Fenomenálny úspech ITILu, pracovného rámca riadenia služieb IT môžu niekedy sprevádzať nepresné predstavy o tom, čo možno od tejto masívnej zbierky osvedčených praktík, metód a koncepcií čakať.

 

  1. Komprimované opisy praktík vyzerajú abstraktne, ale nie je to teória.

V ITILe ide o praktické a v praxi overené postupy, ale „praktické“ neznamená vždy „konkrétne“.(Abstrakcia je veľmi praktická vec, ak máme znalosti skomprimovať do malého objemu).ITIL ani nemôže ponúknuť konkrétne (špecifické) riešenie, pretože špecifikami sa organizácie odlišujú.

 

  1. Výsledné vs. inštrumentálne hodnoty.

Prínosom ITILu, nie sú len určité cieľové hodnoty, ale predovšetkým inštrumenty, ktoré ponúka. Nedostanete vždy už chytenú rybu (napr. hotový proces), ale naučíte sa ryby chytať (napr. procesy správne skonštruovať a nastaviť).

 

  1. Súvislosti, celkový obraz.

Pre vyťaženie maxima z ITILu je zásadne dôležité pochopenie celkového obrazu, súvislostí medzi organizačnými prvkami, štruktúrami a procesnými činnosťami. Kto sa orientuje v myšlienkovom rámci, doplní si ľahko potrebné detaily popisované v ITILe bohatými zoznamami.

 

  1. Otvorenosť a schopnosť integrovať.

Otvorenosť ITILu voči iným (zvl. „Susedným“ či príbuzným) pracovným rámcom mu dáva jeho životaschopnosť. Integrácia užitočných praktík a štandardov z iných rozvíjajúcich sa oblastí pokračuje aj naďalej.

Pripravovaná nová verzia zachová hodnoty ITILv3 / 2011 a obohatí ich o výbavu do zrýchľujúcej sa ekonomiky a o nástroje umožňujúce udržať kontrolu a prehľad v stále zložitejších podmienkach.

 

Čo ITIL neponúka:

Čo ITIL poskytuje:

Konkrétne stratégie služieb pre podnik či organizačnú jednotku.

Konceptuálne nástroje, metódy a postupy na analýzu podmienok a vytvorenie účinnej stratégie služieb.

Hotové procesy šité na mieru organizácii.

Odporúčané procesné aktivity osvedčené v najrôznejších prostrediach a nástroje na ich konkretizáciu pre špecifické prostredie.

Konkrétne definície organizačných riešení.

Osvedčené role, funkcie a ich typické pracovné náplne (zodpovednosti, právomoci).

Charakteristiky, výhody a nevýhody rôznych organizačných štruktúr. Nástroje k ich konkretizácii pri špecifickom prostredí.

Popisy konkrétneho dizajnu služieb IT a ich technológií.

Konceptuálne prístupy pre dizajnovanie služieb a ich prvkov a súčastí na úrovni technických a ľudských zdrojov a organizačných usporiadaní.

Osobitné postupy pre uvádzanie služieb do prevádzky.

Komplexný rámec pre riadenie dynamiky zmien a zaistenie optimálneho pomeru ich výsledkov / vkladov.

Prevádzkové detaily pre každé pracovisko.

Návody na usporiadanie prínosného a efektívneho fungovania dodávky a riadenia služieb IT.

Hotový systém riadenia kvality.

Základné kamene a princípy pre budovanie systému zlepšovania služieb IT a ich riadenia.

 

Autor: František Dvořák 

 

Podobné články