outlook
outlook

ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH-VELOCITY IT (HVIT)

19. 8. 2020

Kurz ITIL 4 High Velocity IT je jedným z modulov ITIL 4 Managing Professional, ktorý hodnotí praktické a technické vedomosti kandidáta a pomáha mu prevádzkovať úspešné, moderné IT služby, viesť tímy a zavádzať efektívne pracovné postupy.

Modul je určený IT manažérom a odborníkom pracujúcim na dodávkach digitálnych produktov a služieb. Môže pomôcť každému, kto sa podieľa na digitálnych službách alebo pracuje na projektoch digitálnej transformácie. Ďalej taktiež tím, ktorí zavádzajú Lean, Agile alebo DevOps spôsoby práce do vysoko automatizovaného prostredia.

Kurz skúma spôsoby fungovania digitálnych organizácii a digitálnych prevádzkových modelov vo vysokorýchlostných prostrediach. Ukážeme si využitie pracovných postupov ako je Agile, Lean, technológie cloud, automatizácia a automatické testovanie, so zameraním na rýchle dodanie produktov a služieb za účelom dosiahnutia maximálnej hodnoty.

ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH-VELOCITY IT (HVIT) pomôže:

 • Prepojiť obchodné ciele s IT
 • Vložiť zložité adaptívne systémy
 • Preklenúť medzery vo vývoji prevádzky
 • Vylepšiť výkon metódami Lean, Agile a DevOps
 • Zvýšiť rýchlosť a kvalitu služieb

Po ukončení kurzu by účastníci mali:

 • Rozumieť koncepciám týkajúcich sa vysokorýchlostnej povahy digitálneho podniku, vrátane požiadaviek, ktoré sú kladené na IT
 • Porozumieť životnému cyklu digitálneho produktu z hľadiska prevádzkového modelu ITIL
 • Pochopiť dôležitosť hlavných princípov ITIL a ďalších základných konceptov pre poskytovanie vysokorýchlostného IT
 • Vedieť ako prispieť k dosiahnutiu hodnoty s digitálnymi produktmi

 

Kurz ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH-VELOCITY IT (HVIT) sa zameriava na tieto kľúčové praktiky ITIL® 4:

 • Správa architektúry
 • Obchodné analýzy
 • Riadenie nasadenia
 • Overenie a testovanie služby
 • Vývoj a správa softwaru
 • Riadenie dostupnosti
 • Riadenie kapacity a výkonu
 • Správa infraštruktúry a platforiem
 • Monitorovanie a správa udalostí
 • Riešenie problémov
 • Správa kontinuity služieb
 • Riadenie vzťahov
 • Návrh služieb
 • Servisný pult
 • Správa informačnej bezpečnosti
 • Riadenie rizík

Komu je kurz určený?

Tento kurz je zameraný na jednotlivcov v rolách managementu a správy služieb, ktorí zodpovedajú za vyššie uvedené praktik a taktiež jednotlivcom, ktorí chcú získať označenie ITIL Managing Professional (MP).

Role môžu zahŕňať:

 • Manažéri / designéri zákazníckych skúsenosti (CX)
 • Správcovia účtov
 • Správcovia dodávok služieb
 • Manažéri úrovne služieb
 • Architekti podnikov / služieb a riešení
 • Obchodní analytici
 • Projektoví manažéri
 • Správcovia portfólia
 • Manažéri vzťahov s dodávateľmi
 • Manažéri dodávateľov
 • Správcovia zmlúv

Prehľad termínov kurzu ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH-VELOCITY IT (HVIT)

Podobné články