outlook
outlook

ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER AND SUPPORT (CDS)

5. 8. 2020

ITIL® 4 Managing Professional (ITIL MP) je zložený zo štyroch modulov, ktoré sú súčasťou ďalšieho vývoja ITIL 4.

Ide o tieto 4 moduly:

Management Professional (MP) poskytuje praktické a technické znalosti o tom, ako prevádzkovať úspešné služby, tímy a pracovné postupy podporované IT. K získaniu označenia ITIL 4 Managing Professional alebo ITIL 4 Strategic Leader musí kandidát dokončiť všetky moduly v každom prúde, pričom ITIL Strategist je univerzálnym modulom pre oba prúdy.

Ste už odborníkom na ITIL (alebo máte 17kreditov)? Môžete ľahko prejsť na verziu 4 a stať sa profesionálnym manažérom ITIL 4 po absolvovaní kurzu a skúšky ITIL 4 Managing Professional Transition Module.

Prehľad termínů kurzov ITIL® 4 Managing Professional Transition

V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme na modul ITIL 4 Managing Professional (ITIL MP) s názvom ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER AND SUPPORT (CDS).

 

ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER AND SUPPORT (CDS)

Tento špeciálny modul je určený odborníkom v oblasti IT a vedúcim pracovníkom, ktorí riadia prevádzku produktov a služieb podporujúcich IT a digitálnych produktov. CDS pomáha profesionálom, ktorí sú zodpovedný za poskytovanie služieb, vrátane vývoja, nasadenia, monitorovania a podpory, a zaisťuje, že služby sú poskytované a podporované podľa dohodnutých úrovní.

ITIL® 4 CDS vám pomôže:

  • Zlepšiť doterajšie procesy
  • Efektívne riadiť IT tímy
  • Optimalizovať hodnotové a pracovné toky
  • Zladiť digitálne služby s obchodnými stratégiami
  • Rozvíjať služby pre uspokojenie požiadaviek
  • Integrovať nové technológie
  • Využívať Embed Lean, Agile, DevOps spôsoby práce

Prehľad termínů kurzov ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER AND SUPPORT (CDS)

Podobné články