outlook
outlook

ITIL 4 FOUNDATION úvod do problematiky riadenia IT služieb

28. 7. 2020

Kurz ITIL 4 Foundation bol navrhnutý ako úvod do ITIL 4 a umožňuje kandidátom v oblasti správy IT služieb vytvoriť od začiatku do konca prevádzkový model pre tvorbu, dodanie a kontinuálne vylepšenie produktov a služieb podporovaných technológiami.

Kurz ITIL 4 Foundation je pre každého, kto pracuje v oblasti IT, potrebuje pochopiť kľúčové koncepty poskytovania IT a digitálnych služieb a má záujem podieľať sa na riešení nových výziev v oblasti správy služieb. Je určený kandidátom, ktorí sú na začiatku cesty s ITIL 4 alebo pre tých, ktorí chcú vylepšiť svoje doterajšie znalosti ITIL.

ITIL 4 Foundation pomáha:

 • Objaviť nový operačný model, ktorý umožní spoločné vytváranie hodnôt so zákazníkmi
 • Poskytnúť rýchlejšie a hodnotnejšie výstupy, ktoré spĺňajú obchodné výsledky a potreby zákazníkov
 • Zvýšiť rýchlosť a efektivitu prostredníctvom hodnotového toku myslenia (value stream thinking)
 • Porozumieť tomu, ako IT ovplyvňuje stratégiu a ako môžu odborníci využívať štyri dimenzie správy služieb v širšom obchodnom kontexte
 • Využívať hlavné zásady k navigácii zmien, zefektívnenie práce a zavedenie flexibilných a spoločných pracovných postupov
 • Integrovať kľúčové koncepty Lean IT, Agile a DevOps a ich význam k dosiahnutí obchodných hodnôt
 • Naučiť sa bežný jazyk poskytovania služieb IT ( IT-enabled service Delivery), ktorý je celosvetovo prijatý.

Kandidáti musia najskôr absolvovať kurz ITIL 4 Foundation, než sa vydajú na cestu cez moduly vyššej úrovne ITIL 4 Specialist, Strategist alebo Leader – k dosiahnutiu menovania ITIL 4 Managing Professional, ITIL 4 Strategic Leader alebo ITIL Master.

Na akých pozíciách uplatníte tento kurz?

 • IT Management (Správa IT)
 • IT Consulting (nastavenie a optimalizácia IT)
 • Projekt manažéri (zodpovednosť za IT projekty)
 • Finanční riaditelia (ako investovať a účtovať IT služby)
 • Enterprise Architekti (návrh rozvoj a podnikové architektúry)

Pre overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať na záver kurzu priamo u nás.

Termíny kurzov ITIL® 4 Foundation

 

Podobné články