Informácie k prevádzke (aktualizované)

20. 2. 2021

Vzhľadom k epidemiologickému vývoju oznamujeme, že vláda predĺžila opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Činnosť EDU Trainings je teda obmedzená a to do odvolania. Presný dátum otvorenia nie sme schopný vzhľadom k epidemiologickej situácií predvídať. (Aktualizované 23. 2. 2021)

Čo to pre chod EDU Trainings znamená?

  • Kurzy stale realizujeme a to v plnej kvalite v on-line prostredí.
  • Vzdelávacie centrum v Prahe je uzavreté.
  • Prezenčné certifikačné skúšky v testovacom centre Prearson VUE a PeopleCert sú zrušené.

Tešíme sa na vás na našich kurzoch.

Kompletný prehľad termínov

Podobné články